Kan Molenbeek de bevolkingsexplosie de baas?

De bevolking van Sint-Jans-Molenbeek neemt toe. En wel vrij spectaculair. De voorbije legislatuur is het inwonersaantal van de Brusselse gemeente gestegen van 80.000 tot een goeie 94.000 inwoners. En de trend houdt aan. Dat stelt de gemeente voor grote uitdagingen.

Met een gemiddelde leeftijd van slechts 34 jaar is Molenbeek - op Sint-Joost-ten-Node na - de gemeente met de jongste bevolking van ons land. De bevolkingsstijging stelt de gemeente voor specifieke noden. De komende jaren zal er fors ingezet moeten worden op het bij creëren van plaatsen in crèches en scholen. "Wat de crèches betreft, hebben we de voorbije legislatuur al een verdubbeling van het aantal plaatsen gerealiseerd, maar we zullen nog een tandje moeten bijsteken", zegt huidig burgemeester Philippe Moureaux (PS, foto links).

Een jonge bevolking, dat betekent mogelijkheden. Maar die moeten ook benut worden. En daar knelt het schoentje. De jongerenwerkloosheid in de gemeente is torenhoog. Bijna de helft van de jongeren onder de 25 heeft geen werk. "Dat moet worden aangepakt, anders dreigt Molenbeek een tikkende tijdbom onder Brussel en onder heel het land te worden. Niets is slechter dan -25-jarigen die van school zijn, maar geen werk vinden", vindt schepen Jef Van Damme (SP.A, foto rechts). "Maar mirakeloplossingen zijn er niet, al kan een deel worden opgelost door te investeren in bijkomende opleidingen en jongeren aan werk te helpen."

Molenbeek is geen gemakkelijke gemeente. Grootstedelijke problematieken zie je er door een vergrootglas.

“Er is een probleem van sociale cohesie”, weet Françoise Schepmans (MR), die Moreaux uitdaagt voor de burgemeestersjerp. “Er moet respect zijn voor de regels van het samenleven. Dat ontbreekt al te vaak.” Om dat aan te pakken wil Schepmans meer repressie bij overtredingen, maar ook een andere invulling van de taken van de stadswachten. De wachten met de paarse jasjes moeten de rol van de buurtpolitie van weleer overnemen. “Ze moeten de oren en ogen van de buurt zijn.”

Veiligheid

Want in Molenbeek gaat het er soms hard aan toe. De voorbije jaren is de gemeente een aantal keer het toneel geweest van hevige rellen. Dat straalt af op het imago van de gemeente. Het wegtrekken van een aantal bedrijven uit Molenbeek wegens veiligheidsproblemen is een pijnlijke illustratie van de problemen die er zijn.

"Veiligheid is prioriteit nummer 1. Ook de strijd tegen kleine criminaliteit is belangrijk. Het kan niet dat de politie enkel optreedt voor een paar prioriteiten en de rest negeert", zegt schepen Jan Gypers (Open VLD). Hij wil dat de politie harder optreedt in het bestrijden van sluikstorten, verbaal geweld, verkeerd parkeren en ingeslagen autoruiten.

Burgemeester Moureaux erkent dat er een veiligheidsprobleem is. "Het waarborgen van de veiligheid in de metrostations is een van de speerpunten van mijn beleid. We hebben daarvoor een nieuw veiligheidsplan opgesteld."

Vernieuwing

Om Molenbeek beter te verbinden met de Brusselse vijfhoek en gettovorming tegen te gaan wordt de zone rond het kanaal aangepakt. Het kanaal vormt een barrière tussen Brussel-stad en Molenbeek. "Het kanaal zal in de toekomst een verbindend element worden", zegt Moureaux. "Ook de omvorming van de Belle-Vue brouwerij tot hotel en vormingscentrum past in dat plan. De Maritiemwijk zal er wel bij varen."

Nick Resmann

Meest gelezen