Maarkedal houdt wielertoerist in de gaten

De bouw van een rustoord, nieuwe dorpskernen, het N60-tracé en waterbeheersing beheersten de voorbije 6 jaar de politieke agenda. Toch gaat de voorbije legislatuur vooral de geschiedenis in als die waarin Maarkedal de jacht op de wielertoerist opende.

Dat de populariteit van de wielersport ook een keerzijde heeft, daar weten de inwoners van Maarkedal alles van. Zij klagen dat ze zich "gegijzeld" voelen door de horden wielertoeristen die de wegen platrijden en zich agressief gedragen.

Net zoals in de meeste andere gemeenten in de Vlaamse Ardennen – het mekka voor wielerliefhebbers – kreeg de populairste zondagsport ook in Maarkedal de wind van voren. De gemeenteraad stak stokken in de wielen van amateurwielrenners. Ze laat voortaan enkel nog fietstochten toe als de organisatoren én deelnemers zich aan de strikte regels houden. De burgemeester zat ook samen met buurgemeenten om een eensluidend reglement op te stellen.

Lasten en lusten

“Wielertoeristen zijn geen persona non grata, het gaat er wel om de lasten en de lusten evenwichtig te verdelen”, zegt burgemeester Peter Thienpont (Open VLD). “Maar meer nog dan onze inspanningen hierover onthoud ik van de voorbije 6 jaar vooral de herinrichting van de dorpskern van Schorisse en Louise-Marie, de oplossing voor zonevreemde woningen én de daling van de schuld per inwoner van 930 naar 230 euro.”

Ook de bouw van een rustoord en de inspanningen rond waterbeheersing en erosie samen met de provincie, stemmen Thienpont tevreden. “Wat ik nog heel graag wil gerealiseerd zien, is een definitieve beslissing over het traject van de gewestweg N60. Het tracé herleggen is wat de gemeente betreft geen optie. In dat geval zouden er drie woningen onteigend worden. Dat wil ik niet laten gebeuren.”

"Coalitie van de gemiste kansen"

De burgemeester vindt dat de ploeg schitterend werk heeft geleverd, maar dat door de traagheid van het administratief apparaat bepaalde dossiers jammer genoeg vertraging oplopen. "Eigen schuld, dikke bult", oordeelt Stijn Decordier (Pro Maarkedal), de eenmansoppositie in Maarkedal.

“Het klopt dat de procedures moeten gevolgd worden, maar het gemeentebestuur heeft gewoonweg te lang getalmd, bijvoorbeeld bij de aanleg van fietspaden. Daarrond is amper iets gebeurd, maar mobiliteit was wel dé inzet van de verkiezingen 2006. Vandaag, bijna 6 jaar later, is er alleen maar sprake van immobiliteit.”

De monstercoalitie tussen CD&V/N-VA en Open VLD is er een van gemiste kansen, volgens Decordier. “Voor de sportinfrastructuur bijvoorbeeld heeft de stad subsidies misgelopen. Een buurtcomité was ook erg ontevreden over de komst van een gsm-mast vlak bij een jeugdverblijf, maar met hun grieven heeft het gemeentebestuur geen rekening gehouden."

"En zo ging het telkens opnieuw. Ik heb het gevoel dat de meerderheidspartijen CD&V en Open VLD elkaar geen enkel succes gunnen. En daarvan is Maarkedal de dupe.”

Tom Impens

Meest gelezen