Visie voor de toekomst nodig in Elsene

Elsene heeft richting en visie nodig. De politici tappen er uit een oud vaatje. Bovendien ligt het gemeentebestuur overhoop met het Brussels Gewest. Dat hypothekeert de heraanleg van de Elsensesteenweg, een van de grote dossiers die op de tafel liggen.

Elsene is populair. Iedereen wil er wonen, de horeca doet het goed en er valt heel wat te beleven op cultureel vlak. Maar de politiek kan een les in goed beheer gebruiken. Een aantal dossiers doen de wenkbrauwen fronsen.

Dure uitbreiding gemeentehuis

Het gemeentehuis aan het Fernand Cocqplein wordt uitgebreid. Daar hangt een kostenplaatje van 13 miljoen euro aan vast. Dat zou zelfs verder kunnen oplopen, want het gemeentehuis moet openblijven tijdens de werkzaamheden. Bovendien zijn er de voorbije twee jaar 130 nieuwe personeelsleden aangenomen bij de gemeente. Exuberant, meent de oppositie. "Nodig", zegt burgemeester Willy Decourty (PS).

Schepen van financiën Olivier Declippele (Respect & Democratie) vond de uitbreiding een brug te ver en is opgestapt. "Ik wil in de toekomst een goede kosten-batenanalyse voor elke uitgave. Dat gebeurt nu niet."

Heraanleg Elsensesteenweg

De Elsensesteenweg, na de Nieuwstraat de belangrijkste winkelstraat van Brussel, wacht al lang op haar heraanleg. Het verkeer zit er volledig in de knoop en de voetpaden verkeren in een erbarmelijke staat.

Daar moet de komende legislatuur dringend werk van worden gemaakt. Het dossier zit geblokkeerd door onenigheid tussen het gemeentebestuur en het Brussels Gewest.

Het gewest wil de overvolle buslijn 71 vervangen door een tramlijn. Maar de gemeente ziet de tram niet zitten. Want daarvoor zou er in een flink stuk van de straat eenrichtingsverkeer moeten worden. "Er wordt geen rekening gehouden met de impact op de andere straten", oordeelt de burgemeester. Maar een alternatief heeft hij niet. "Buslijn 71 zit overvol en zal ook in de toekomst overvol blijven zitten."

"Het is een mooi voorbeeld van de laisser faire, laisser aller-politiek van het gemeentebestuur. Er is geen project, beslissingen worden genomen van dag op dag", zegt Yaron Pesztat (Ecolo). Hij wil de tram zo snel mogelijk gerealiseerd zien.

Huisvesting

De vastgoedprijzen swingen de pan uit in de hippe gemeente. "Maar er bestaan goede instrumenten om iets te doen aan de woningnood. Ik wil ze verder uitbouwen", zegt gemeenteraadslid Bianca Debaets (CD&V). Ze denkt aan sociale woningbouw, middenklassewoningen van de GOMB en het faciliteren van nieuwe woonvormen, zoals gemeenschappelijke aankopen en co-housing. "Nu werkt het beleid dat tegen."

Nederlandstalige aangelegenheden

De Nederlandstalige schepen Pascal Dufour (SP.A) is vooral fier op de bibliotheek die haar deuren heeft geopend. "Met de bib hebben we een grote stap vooruit gezet op Nederlandstalige aangelegenheden."

Oppositielid Debaets spreekt dat niet tegen, maar ziet vooral de kansen die zijn blijven liggen. Dat er geen Nederlandstalig kinderdagverblijf is, wrijft ze de schepen en de gemeente aan. De gemeente moest op zoek naar een gebouw. "Elsene is de vergunning van Kind en Gezin kwijtgespeeld omdat ze niets hebben gedaan."

Nick Resmann

lees ook