"Minimumpensioen berekenen los van stelsels"

Wie een gemengde loopbaan van 30 jaar achter de rug heeft, komt soms toch niet in aanmerking voor een minimumpensioen. Dat stelt de ombudsdienst Pensioenen opnieuw vast in haar jaarverslag. De dienst pleit voor betere toekennings-voorwaarden die rekening houden met een gemengde carrière.

Door de huidige toekenningsvoorwaarden kan iemand die gedurende zijn loopbaan in verschillende stelsels gewerkt heeft, het minimumpensioen mislopen.

Zo houdt het ambtenarenpensioen geen rekening met de jaren die men gewerkt heeft als zelfstandige of loontrekkende. Maar ook omgekeerd houden de stelsels van zelfstandigen en loontrekkenden geen rekening met de jaren die men in de ambtenarij gewerkt heeft.

Ook de 3 verschillende diensten die nu de pensioenen berekenen, moeten geharmoniseerd worden, vindt de ombudsdienst. “Het is goed dat daar mensen zitten die de specifieke regelgeving onder de knie hebben”, zegt Tony Van Der Steen van de ombudsdienst Pensioenen. “Maar er moet dan ook effectief samengewerkt worden tussen de verschillende diensten zodat mensen met een gemengde loopbaan hun pensioen maar één keer moeten aanvragen.”

Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is dezelfde mening toegedaan. “In de eerste plaats moeten we er voor zorgen dat de diensten beter samenwerken. Daarnaast moeten we de berekeningsmethode harmoniseren, zodat die losstaat van de 3 stelsels. Aan het einde van je loopbaan mag het geen verschil uitmaken in welke stelsels je gewerkt hebt.”

Meest gelezen