Niet alle burgemeesters verdienen even royaal

Het loon van de gemeentelijke mandatarissen varieert naargelang het aantal inwoners dat een gemeente telt. Als je dus weet hoe veel inwoners je gemeente telt, kan je ook te weten komen hoe goed je burgervader of -moeder de kost verdient.

Het salaris van schepenen is gekoppeld aan het loon van de burgemeester, en dat is dan weer gekoppeld aan het loon van een Vlaams parlementslid. Volgens de Gemeentewet vertegenwoordigt het salaris van een burgemeester een bepaald percentage van het brutojaarloon van een Vlaams parlementslid.

Dat percentage varieert naargelang het aantal inwoners van een gemeente. En net zoals bij alle overheidspersoneel volgen de lonen van burgemeesters en schepenen de gezondheidsindex.

Weet je hoeveel inwoners je gemeente telt, dan kan je aan de and van bovenstaande tabel zien hoeveel je burgemeester verdient. Let wel: het gaat hier over een bruto jaarloon.

Dat de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A - 124.993 euro/jaar) een pak meer verdient dan zijn collega Serge Louwet (HTD-HDM) van Herstappe (21.409,06 euro/jaar) zal u misschien verbazen, maar dat hoeft niet. Herstappe telt nog geen 100 inwoners, terwijl Gent er 246.967 heeft. Het hoeft geen betoog dat er op het Gentse stadhuis iets meer werk op de plank ligt.

De lonen van de schepenen hangen af van het loon van de burgemeester en van het aantal inwoners in de gemeente.

  • In gemeenten van tot en met 50.000 inwoners krijgt een schepen 60 procent van de wedde van een burgemeester,
  • in gemeenten van meer dan 50.000 inwoners is dat 75 procent van het salaris van de burgemeester.

Mag het iets meer zijn?

Dat een burgemeester van een kleine gemeente niet genoeg heeft aan zijn salaris als burgervader, spreekt voor zich.

Serge Louwet van Herstappe moet het stellen met minder dan 1.500 euro netto per maand. Daarvan neemt hij slechts de helft op. "De andere helft gaat in de gemeentekas", zegt hij, "wij willen een financieel gezonde gemeente."

"Herstappe is een kleine gemeente", zegt Louwet nog. "Hier is geen werk voor een voltijdse burgemeester." Maar dat brengt de dienstverlening geenszins in het gedrang. "Wij proberen iedereen te dienen die iets vraagt."

Louwet komt ook aan de kost als landbouwer. "Als ik op mijn velden ben, ben ik landbouwer, op het gemeentehuis ben ik burgemeester."

"Geen royaal loon, maar genoeg"

Zijn collega Daniël Termont van Gent heeft een rianter loon, maar is dan ook fulltime bezig met zijn stad. "Ik heb geen royaal loon, maar het is genoeg", vindt hij zelf.

"Als je dat vergelijkt met een gelijkaardige functie in de privésector, is dat weinig", klinkt het nuchter. "Je mag niet vergeten dat Gent een bedrijf is met zo'n 10.000 werknemers en met een immense omzet. Aan de andere kant doe je het ook voor een stuk uit idealisme, want je bent ervoor verkozen."

Termont cumuleert ook. Er bestaat overigens geen echte regeling voor het cumuleren van verschillende jobs. Elke burgemeester of schepen mag cumuleren. Als het gaat over een cumul van openbare mandaten mag de som van de wedde en de vergoedingen in totaal niet hoger liggen dan 150 procent van de vergoeding van een Vlaams parlementslid.

Publieke mandatarissen moeten al hun mandaten melden aan het Rekenhof, een maatregel die eventuele belangenvermenging moet tegengaan. In de mandatenlijst van 2011 kunnen we bijvoorbeeld zien dat Termont naast zijn burgemeesterschap 24 mandaten heeft, waarvan zeven bezoldigde mandaten. 

"Al mijn mandaten zijn in functie van de stad", verdedigt de Gentse burgemeester zich. "Als ik het niet doe, moeten schepenen het doen. En die bezoldigingen moet je niet overdrijven, want in de meeste gevallen gaat het over zitpenningen." Alleen voor zijn voorzitterschap van gasnetbeheerder Fluxys ontvangt Termont een echte bezoldiging.

Rik Arnoudt

lees ook