"België stimuleert discriminatie van moslims"

Amnesty International klaagt in haar jaarrapport de discriminatie van moslims aan. Ook ons land maakt zich daaraan schuldig, stelt de organisatie, omdat werkgevers "religieuze of culturele symbolen" mogen verbieden.

Het rapport spitst zich toe op Frankrijk, België, Nederland, Spanje en Zwitserland en stelt dat de regeringen eerder discriminatie aanmoedigen, dan te veroordelen. "In plaats van de vooroordelen te bestrijden, moedigen politieke partijen ze laaghartig aan in hun jacht op stemmen", zegt Marco Perolini van Amnesty.

Vooral het hoofddoekenverbod in het gemeenschapsonderwijs en bij sommige werkgevers is volgens Amnesty discriminerend.

"Moslimvrouwen krijgen geen werk en jonge meisjes mogen de les niet in, simpelweg omdat ze traditionele kledij dragen als de hoofddoek. Mannen kunnen ontslagen worden omdat ze een baard dragen, die geassocieerd wordt met de islam", zegt Perolini.

De organisatie klaagt ook aan dat in ons land, net als in Frankrijk en Nederland, werkgevers moslims kunnen discrimineren "onder het voorwendsel dat religieuze of culturele symbolen klanten of collega's kunnen storen".

Verschillende gemeentebesturen en winkels hebben een richtlijn waardoor het verboden is om religieuze symbolen te dragen, zoals een hoofddoek bij moslims of een keppel bij joden.

Amnesty zegt dat kledij deel uitmaakt van de persoonlijke expressie en dat een verbod in strijd is met de Europese wetgeving. "Het verbod om kledij te dragen, is geen goede benadering. Een algemeen verbod dreigt de toegang te bemoeilijken van meisjes tot onderwijs, en hun recht op vrijheid van expressie te schenden."

"Lokale besturen moeten nu voorbeeld geven"

Het Minderhedenforum steunt de analyse van Amnesty International. Volgens directeur Naima Charkaoui verschuilen de commerciële en openbare sector zich onterecht achter electoraat of klanten.

"De bedrijven verschuilen zich telkens achter klanten die niet klaar zouden zijn voor religieuze diversiteit achter de kassa. Wij zijn ervan overtuigd dat een grote groep hier geen graten in ziet en gewoon goed bediend wil worden."

Charkaoui vindt dat de lokale besturen hierbij een voorbeeld kunnen geven en zegt dat de gemeenteraadsverkiezingen het uitgelezen moment zijn voor partijen om een eigentijds beleid te voeren "dat niet valt over religieuze kentekens".