"Grondige vernieuwing van Open VLD tegen 2013"

Op 12 mei houdt Open VLD een eerste samenkomst in het kader van een ideologische herbronning. Dat moet uitmonden in een grondige vernieuwing van de partij in 2013, maar dat de naam "Open VLD" zou veranderen, klopt niet, zegt voorzitter Alexander De Croo.

"We hebben op 12 mei de eerste stap in de herbronning van onze partij. We willen een soort "drietraps" doen: we gaan luisteren naar inspirerende mensen, we gaan debatteren en dan gaan we concluderen", vertelt Alexander De Croo in Vandaag.

De centrale concepten van vrijheid en liberalisme staan dan centraal, omdat de maatschappij nu eenmaal razendsnel verandert. De Croo zei dat zijn partij die concepten moet "actualiseren, en we gaan dat niet hals-over-kop doen." De Croo noemt onder meer de multiculturele samenleving en de economische vrijheden in het kader van de vrije markt.

Er komt evenwel geen nieuwe naam, zoals ondervoorzitter Vincent Van Quickenborne suggereerde. De Croo had het in dat verband over "de creatieve voortvarendheid" van de minister.