"Opvouwen van geprinte stem is niet veilig"

De Raad van State vindt de nieuwe procedure om elektronisch te stemmen niet veilig genoeg. Het geheim van de stemming zou niet gewaarborgd zijn omdat kiezers hun uitgeprinte stem zelf moeten opvouwen. Dat meldt De Standaard. Vlaams minister Bourgeois ontkent dat.

De nieuwe elektronische stemprocedure verloopt als volgt: de kiezer stemt, zoals voordien, op een computer met een ingebrachte kaart. Nieuw is dat de kiezer een afgedrukt biljet krijgt waarop de naam/namen en de lijst staan waarop hij heeft gestemd, en een streepjescode.

Die streepjescode moet dan nog gescand worden aan een toestel dat ergens anders staat in het lokaal. Pas als de stem gescand is, is ze geldig. Om zeker te zijn dat niemand ziet op wie je gestemd hebt, moet de kiezer het biljet zelf dichtvouwen voor hij naar de scanner gaat.

Volgens de Raad van State is dat geen veilige stemprocedure en komt het geheim van de stemming zo in gevaar. "De verplichting tot het opvouwen van het biljet door de kiezer, met wachtenden achter hem, brengt het risico met zich mee dat het geheime karakter wordt geschonden", staat in een advies aan Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA).

De Raad van State vreest dat sommige kiezers hun biljet niet of onvoldoende zullen plooien omdat ze weten dat ze later het biljet opnieuw moeten openen om te laten scannen. Het scantoestel staat in een aparte, afgeschermde ruimte maar dat overtuigt de Raad van State niet.

Bovendien betekent deze procedure dat er - strikt genomen- buiten het stemhokje wordt gestemd. De Raad van State stelt voor om een handscanner in elk stemhokje te plaatsen zodat de kiezer de procedure kan afronden in het stemhokje zelf.

"Print is maar veredeld kasticket"

Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) ontkent dat de procedure niet veilig zou zijn en het geheim van de stemming in gevaar zou brengen. "De procedure is een gevolg van de democratische controle die men gewild heeft", zegt Bourgeois.

"De kiezer krijgt een print van zijn stem en je kan die natuurlijk openvouwen, net zoals je nu je papieren biljet zou kunnen openvouwen en tonen aan de mensen die rond je staan. Maar we gaan ervan uit dat mensen dat niet doen. Ze vouwen het open bij de scanner, maar die is afgeschermd."

"Je moet je bij die print niets groot voorstellen. Een halve vierkante meter, dat is een veredeld kasticket", zegt Bourgeois in "De ochtend" op Radio 1 (red. een vierkante decimeter is een betere benadering). "Dat ticket moet je opvouwen en ermee naar de scanner gaan. Er is ook een bijzitter die je begeleidt bij dat proces en erop toeziet dat het biljet dicht is."

"Men moet weten wat men wil natuurlijk. Vroeger was er kritiek omdat de kiezer niet kon nagaan of zijn stem wel geregistreerd werd, of correct geregistreerd werd. Er was ook geen hertelling mogelijk. Na de kritiek is de opdracht gegeven om een sluitende procedure uit te werken. En die is er nu."

lees ook