Bourgeois wil dat gemeenten overzichtelijker werken

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) heeft de verschillende soorten overlegorganen tussen gemeenten in kaart gebracht. In totaal zijn dat er 2.229, en volgens Bourgeois is het overzicht zoek. Hij spreekt over "verrommeling" en roept gemeenten op om te vereenvoudigen.

Kleinere gemeenten richten vaak samen een intercommunale op voor bijvoorbeeld afvalophaling. Maar ook provincies laten soms verschillende gemeenten samenwerken met een scholengemeenschap. En zelfs de Vlaamse overheid sticht samenwerkingsverbanden voor bijvoorbeeld cultuur.

Ondertussen zijn er zo veel soorten samenwerkingen tussen alle gemeenten dat het overzicht houden moeilijk is. Het kabinet van Bourgeois heeft nu deze samenwerkingen in kaart gebracht, het blijken er 2.229 te zijn.

De databank van samenwerkingen is gepubliceerd op de website van de Vlaamse overheid. De bedoeling is dat gemeenten gaan kijken of bepaalde zaken niet praktischer georganiseerd kunnen worden. "We zouden graag hebben dat een reeks gemeenten die samenwerkt rond één thema, ook voor de andere thema's samenzit", klinkt het in een persbericht.

Na de gemeenteraadverkiezingen krijgen de gouverneurs de opdracht om samen met de lokale besturen te bekijken hoe de structuur duidelijker kan.

lees ook