Jong N-VA Brugge onthult programma zonder peter

In Brugge heeft Jong N-VA haar kandidaten voorgesteld en haar belangrijkste programmapunten bekendgemaakt. Opvallende afwezige was Pol Van Den Driessche, peter van Jong N-VA Brugge. Gezien de huidige commotie rond zijn figuur, stelde meter Ann Minne-Soete de kandidaten alleen voor. Van Den Driessche blijft wel peter van de partij.
De kandidaten van Jong N-VA Brugge met hun meter Ann Minne-Soete.

Jong N-VA Brugge trekt in oktober met zes jongeren naar de kiezer. Onder hen Ben Glorieux, voorzitter van Jong N-VA Brugge, Noelia Sanchez, ondervoorzitter van Jong N-VA Brugge en Viky De Ridder, huidig gemeenteraadslid voor N-VA Brugge.

Vijf pijlers

Het partijprogramma van de Brugse afdeling van Jong N-VA steunt op vijf grote pijlers:

  • kinderopvang
  • ruimte voor de jeugd
  • inspraak van de jeugd
  • Brugge studentenstad
  • mobiliteit

Zo wil de partij meer kinderopvangplaatsen in de binnenstad creëren. “Om leefbaar te kunnen wonen en werken in het centrum van Brugge is dit voor vele jonge gezinnen een noodzaak”, aldus Glorieux. De jongeren willen ook een digitalisering van het aanbod aan kinderopvang zodat jonge ouders gemakkelijk nog beschikbare opvang kunnen vinden.

Om van Brugge een studentenstad te kunnen maken, wil Jong N-VA onder andere een studentenrestaurant in de binnenstad. “Voor een student die in Brugge op kot zit, is het immers niet evident om ergens een betaalbare maaltijd te vinden zonder naar fastfood te grijpen”, beweert het partijbestuur.

Ook pleit de partij voor investeringen in betaalbare koten en voor meer studieruimte tijdens de examenperiodes in december en juni. Studeren in groep is volgens Jong N-VA voor sommige studenten de ideale manier, en daarom is er dringend nood aan bijkomende, centraal gelegen studeerruimte. De N-VA-jongeren hebben hun oog laten vallen op de stadshallen.

Omdat Jong N-VA Brugge veel belang hecht aan de jongeren in Brugge, wil de partij ook na de afschaffing van het jeugdbeleidsplan in 2013 de inspraak van de jeugd garanderen. “De stem en de adviezen die de jeugdraad schrijft, moet het stadsbestuur ter harte nemen en er gevolg aan geven”. Daarnaast wil de partij ook meer ruimte voor de jeugd. Ze denkt daarbij aan repetitie- en stockageruimte voor muziekbands, jeugdlokalen in de binnenstad en een fuifzaal in elke deelgemeente.

Ten slotte heeft de lokale Brugse afdeling van Jong N-VA veel aandacht voor de mobiliteit in haar gemeente. “Brugge is een fiets- en wandelstad. De veiligheid van de fietser moet te allen tijde gegarandeerd worden”, stelt de partij. “Wij pleiten voor een haalbaarheidsstudie voor een veiligere fietsdoortocht vanuit de deelgemeenten naar het centrum.” Bovendien zou Jong N-VA Brugge graag taxicheques invoeren. Taxicheques bieden hogeschoolstudenten een korting aan op een taxirit. “Zo raakt elke student ondanks het tekort aan bussen naar de binnenstad toch op een veilige en voordelige manier thuis”, zegt Glorieux.

"80 procent programma zal worden overgenomen"

In hoeverre de concrete programmapunten van de Brugse Jong N-VA zullen worden overgenomen door haar moederpartij N-VA, valt nog af te wachten. De programmacommissie heeft de voorstellen van Jong N-VA verzameld en zal ze op het programmacongres van 12 mei voorleggen aan de leden van N-VA Brugge. Later die dag zal N-VA Brugge dan haar volledige programma voorstellen.

De voorzitter van Jong N-VA heeft er alvast een goed oog in. “We verwachten dat ongeveer 80% van ons programma door N-VA Brugge zal worden overgenomen”, benadrukt hij.

lees ook