"Belastingdruk nergens zo hoog als in België"

Een nieuw rapport van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, zet België bovenaan de lijst van landen met de hoogste fiscale druk. Bovendien wordt het verschil met de andere landen steeds groter, stipt de OESO aan.

De OESO is een samenwerkingsverband van 34 overwegend welvarende landen dat werd opgericht om na te denken over het sociale en economische beleid en eventuele problemen op te lossen.

Verrassend is het nieuws niet. België staat traditioneel bovenaan de lijst met landen met de hoogste belastingdruk op arbeidsinkomen. Voor 2011 is dat niet anders. Maar volgens Bert Brys, senior tax economist bij de OESO, hebben andere landen die ook een hoge belastingdruk hebben, zoals Duitsland en Hongarije, de voorbije jaren wel hun belastingen verlaagd, terwijl België dat niet deed.

De OESO ging na hoe groot de belastingdruk is op het loon van een gemiddelde werknemer in de privésector: hoeveel van wat een werknemer kost aan een werkgever keert terug naar de staat via werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en inkomensbelasting?

Voor een alleenstaande zonder kinderen met een gemiddeld inkomen bedroeg de belastingdruk in ons land vorig jaar 55,5 procent. Amper 44,5 procent van wat een werknemer een werkgever kost, komt dus uiteindelijk bij die werknemer terecht.

België voert dus de lijst aan, met Duitsland op de tweede plaats met 49,8 procent. Ook in andere categorieën scoort ons land slecht. Voor een gezin met twee kinderen en één inkomen stond België vroeger relatief laag op de lijst, maar zijn we inmiddels gestegen naar plaats twee. Voor een gezin met twee kinderen en twee inkomens staat ons land bovenaan, met een belastingdruk van 48,2 procent.