"Grensoverschrijdend gedrag is ontoelaatbaar"

Sandra De Preter heeft gereageerd op de berichten over ongewenst seksueel gedrag onder medewerkers bij de vroegere BRT. "Grensoverschrijdend gedrag is ontoelaatbaar", meldt de gedelegeerd bestuurder van de VRT.

De gedelegeerd bestuurder van de openbare omroep, Sandra De Preter, is heel duidelijk in haar reactie over de berichten over seksuele intimidatie en ongewenst seksueel gedrag bij de toenmalige BRT.

"Bij de VRT is ongewenst seksueel gedrag of eender welke vorm van grensoverschrijdend gedrag ontoelaatbaar. Het kan in geen geval getolereerd worden, op geen enkel niveau in de organisatie."

De Preter meldt dat er sinds 2002 een duidelijke interne procedure is om ongewenst gedrag aan te pakken. "De huidige procedure bestaat sinds 2002 en is in lijn met de wetgeving terzake. Binnen het bedrijf functioneren meerdere vertrouwenspersonen en een preventieadviseur als duidelijke aanspreekpunten", aldus De Preter.

De VRT geeft aan dat voormalige werknemers die menen het voorwerp te zijn geweest van ongewenst gedrag vanwege hun BRT/VRT-collega's, alsnog klacht kunnen indienen tegen de betrokkenen bij de bevoegde instanties.