"Mogelijkheid open om Fortistoplui te vervolgen"

In Brussel zijn de aandeelhouders van Ageas bijeen, de opvolger van de verzekeringstak van Fortis. Ze discussiëren onder andere over de aansprakelijkheid van de vroegere leiding. Ageas wil de mogelijkheid openhouden om de toplui te vervolgen.

In Nederland is de top van Fortis al voor de rechter gedaagd. Die heeft geoordeeld dat de leiding van de bank medeverantwoordelijk is voor de teloorgang van de bank. De toplui zijn veroordeeld voor wanbeleid en misleidende communicatie en riskeren nu schadeclaims te moeten betalen.

De Belgische aandeelhouders van Ageas willen voorlopig nog niemand voor de rechter dagen, maar ze willen "de mogelijkheid wel openlaten". Daarom moet op de vergadering gestemd worden over de verjaring van de feiten.

"Voor de feiten die gebeurden in 2007 en 2008, is er een verjaring na 5 jaar. Maar we willen deze verjaring vermijden en zo onze opties openhouden", zegt Ageas-voorzitter Jozef De Mey (foto links). "Dan kunnen we later eventueel acties ondernemen tegen de vroegere bestuurders als er definitieve uitspraken zijn en wanneer we hebben kunnen vaststellen dat er schade was voor onze vennootschap."