“N-VA in provincie Limburg niet gewenst?”

Dat de SP.A en Groen in de provincie Limburg in kartel naar de kiezer trekken, is bij N-VA Limburg niet in goede aarde gevallen. “Wij betreuren dat kartelvorming en voorakkoorden ook in onze provincie voornamelijk het weren van de N-VA tot doel hebben”, meent de N-VA.

De N-VA betwijfelt dat het kartel SP.A-Groen louter een positief project is, zoals Johan Danen, voorzitter van Groen Limburg, eerder deze week beweerde. De N-VA is ervan overtuigd dat het kartel deel uitmaakt van een plan om haar zoveel mogelijk buitenspel te zetten.

Dat vindt het partijbestuur erg jammer aangezien het voor haar belangrijk is dat alle politieke partijen betrokken worden bij de opmaak van toekomstplannen die de hele provincie aanbelangen. “Door een partij die bij de federale verkiezingen in 2010 bijna 30 % van de kiezers in Limburg wist te charmeren, uit te sluiten, wordt het huidige en toekomstige draagvlak van projecten in Limburg enorm verkleind”, luidt het.

Bovendien gelooft N-VA Limburg dat het kartel ook gevormd is om zowel voor de SP.A als voor Groen zetels in het provinciebestuur te garanderen. “Zelfs met de aangepaste kieskringen zou het voor Groen erg moeilijk worden om ook maar één zetel te bemachtigen, en ook de SP.A zou een enorm zware klap kunnen krijgen als de resultaten van 2010 zich provinciaal doorzetten”, is de kritiek van N-VA.

lees ook