"Oplossing na een relatiebreuk op werkvloer"

Cas Goossens en Piet Van Roe (foto) hebben in "De ochtend" gereageerd op de aantijgingen van ongewenste intimiteiten door Jos Ghysen. De voormalige administrateur Cas Goossens weigert commentaar te geven, volgens de toenmalige directeur radio Piet Van Roe ging het om een "onhoudbare situatie op de werkvloer na een stukgelopen relatie".

Piet Van Roe was 25 jaar geleden directeur Radio bij de BRT toen Ireen Houben werd overgeplaatst van BRT2 Limburg naar Brussel.

"Ik ga er nog altijd van uit dat beide betrokkenen een relatie hadden die is stukgelopen. Dat leidde tot een onhoudbare situatie op de werkvloer en in dit geval is Ireen Houben overgeplaatst naar Brussel", aldus Van Roe.

Volgens Van Roe zou er nooit druk uitgeoefend zijn om het verhaal uit de pers te houden. "De precieze omstandigheden van 25 jaar geleden zijn mij niet bekend, maar ik kan me niet voorstellen dat men zou hebben gezegd dat ze daar in de pers niet mag over praten. Ik zie niet in waarom."

De 71-jarige Van Roe zegt in "De ochtend" op Radio 1 dat hij geen weet heeft van ongewenste intimiteiten. "Daar is mij niets van bekend en daar heeft Ireen Houben me toen zeker niets van gezegd."

"Niemand wordt beter van eindeloos debat"

De voormalige administrateur-generaal van de toenmalige BRT Cas Goossens wou in "De ochtend" op Radio 1 geen commentaar geven op de zaak.

"Ik wil geenszins het fenomeen van ongewenste feiten minimaliseren en ik heb besloten in deze zaak geen enkel commentaar te geven, omdat er dan andere dingen aan het licht kunnen komen die pijnlijk kunnen zijn voor andere mensen", aldus Goossens.

Ook na aandringen blijft Goossens bij zijn woorden. "Dit gaat leiden tot een eindeloos debat waar niemand beter van wordt", besluit de 74-jarige Cas Goossens in "De ochtend".