Krijgt Bonheiden eerste vrouwelijke burgemeester?

Gaat burgemeester-advocaat Eric Duchesne (BR, Bonheiden-Rijmenam) voor een vierde legislatuur de burgemeesterssjerp pakken of krijgt Bonheiden voor het eerst in haar geschiedenis een vrouwelijke burgemeester met Mieke Van den Brande (CD&V), dochter van voormalig Vlaams minister-president, Luc Van den Brande?

Eén ding is zeker: de strijd om de burgemeester wordt er een tussen de huidige coalitiepartners, CD&V en BR, die Bonheiden besturen met een meerderheid van 16 van de 23 zetels. De andere democratische partijen, Open VLD (2), Groen (1) en S.PA (1) bezetten vier zitjes.

De coalitiepartners kunnen mekaars bloed wel drinken. Van samenhorigheid is al lang geen sprake meer sinds de heibel rond de bevroren bouwplannen van een nieuw Jeugdontmoetingscentrum. De ruzie was helemaal niet meer te zalven toen in maart 2011 de bevoegdheden van de twee CD&V-schepenen werden afgenomen. Beide coalitiepartners slepen zich naar 14 oktober.

Dochter van…

Een nieuwe bestuursmeerderheid met dezelfde partners is (bijna) uitgesloten.

CD&V-Bonheiden komt zelfs met een nieuwe lijsttrekker op de proppen: de 38-jarige bedrijfsjuriste Mieke Van den Brande. Politiek geen ervaring, maar ze heeft het volgens insiders meegekregen van haar vader, Luc Van den Brande (foto), in een ver verleden nog Vlaams minister-president.

Van den Brande is in Bonheiden actief in het verenigingsleven. “We moeten ook in menselijk kapitaal investeren. Dat is ook de reden waarom de bouw van het Jongerencentrum er moet komen. Ook het cultuurbeleid is een grote uitdaging omdat het een maatstaf is voor de kwaliteit van een gemeente”, vindt Mieke Van den Brande.

Nieuwe sjerp

BR gaat met kopman en huidig burgemeester Eric Duchesne (foto) de strijd voeren.

“Ik maak er geen geheim van dat ik voor een nieuwe sjerp ga, want we hebben goed werk geleverd”, zegt Eric Duchesne, die dus op zijn 58e nog een vierde legislatuur nastreeft in het groene Bonheiden.

Bij Open VLD gaat afdelingsvoorzitter en gemeenteraadslid Frank Lagast de lijst duwen. Ander "blauw" kopstuk is Kristin Valkeniers-Peeters. “De coalitie van vandaag is er een op drijfzand. Door het ruziënd beleid van de laatste jaren heeft BR-CD&V veel geld en kansen laten verloren gaan”, zeggen de liberalen.

Netwerk uitbouwen

Hoever gaat het N-VA-effect doorwegen in Bonheiden? Bij de verkiezingen in 2006 hadden ze zelfs geen rechtstreeks verkozene, maar in januari van dit jaar stapte ex-schepen Jan Thirion (61) over van BR naar de N-VA.

Guido Vaganée (foto) trekt de lijst. “De tijd van een lokale lijst is voorbij. De hogere overheden hebben meer en meer invloed op de gemeente. Een stevige lokale basis met een stevig netwerk met de overheid is een noodzaak om een geloofwaardig gemeentelijk beleid te voeren”, vindt de N-VA-trekker.

Acteur en bekend TV-gezicht, Jaak Van Assche, duwt de N-VA-lijst. Daarmee keert Van Assche terug naar de gemeentepolitiek, waar hij tot 2006 had ingezeten bij BR.

Groen Bonheiden-Rijmenam wil met gemeenteraadslid, Jan Fonderie, haar zetels aandikken. Dezelfde prognose bij de S.PA met huidig raadslid Katy Joly, werkzaam bij de Vlaamse overheid. “Eén van de huidige bestuurders gaat sneuvelen en dan willen wij mee bestuursverantwoordelijkheid opnemen”, klinkt het bij de socialisten en de groenen van Rijmenam-Bonheiden.

Leo De Nijn

lees ook