Lieten roept slachtoffers op om te getuigen

Vlaams minister van Media Ingrid Lieten (SP.A) roept iedereen die in het verleden slachtoffer is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik op daarmee naar buiten te komen.

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen en berichtgeving over seksueel overschrijdend gedrag van politicus Pol Van Den Driessche en gewezen radiopresentator Jos Ghysen kreeg Vlaams minister van Media Ingrid Lieten vandaag heel wat vragen voorgeschoteld in het Vlaams Parlement. De vragen gingen over de houding van de media en over bepaalde getuigenissen in verband met de openbare omroep.

Ingrid Lieten hamerde erop dat de getuigenissen ernstig moeten worden genomen. Zij riep ook alle slachtoffers op om met hun verhaal naar buiten te komen en om vertrouwenspersonen op te zoeken. "Alle mediahuizen zouden bovendien de interne procedures rond de omgang met seksueel grensoverschrijdend gedrag moeten onderzoeken", aldus Lieten.

Enkele parlementsleden hadden kritiek op de manier waarop sommige media berichten over de kwestie. Zo waarschuwde CD&V-parlementslid Johan Sauwens voor de mogelijke impact van "onterechte aantijgingen". Ook Bart Tommelein (Open VLD) maande de pers aan tot "voorzichtigheid".

SP.A-parlementslid Philippe De Coene zag dan weer geen graten in de berichtgeving. "Ik heb even de berichtgeving van het huis in kwestie bekeken. Ik heb woord en wederwoord gezien, en mij leek dat evenwichtig", zei hij.

Ingrid Lieten hamerde nog op het belang van de persvrijheid en ziet het als een taak van de media om zelf de afweging te maken in hoeverre bepaalde berichten opportuun en relevant zijn.