Paula Sémer: "Intimidatie kwam vaak voor"

Paula Sémer heeft scherp gereageerd op de reacties van de voormalige BRT-bazen Cas Goossens en Piet Van Roe over de beschuldiging van ongewenste intimiteiten tegen Jos Ghysen. Ze spreekt zich niet uit over de concrete zaak, maar zegt dat ze tijdens haar jaren bij de openbare omroep heeft moeten leren leven met seksuele intimidatie.

Paula Sémer zegt in "De ochtend" dat seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten geregeld voorkwamen op de toenmalige NIR en BRT. "Elke jonge vrouw werd geconfronteerd met intimidatie. Je leerde daar mee leven. Ik vond het zo erg, maar eigenlijk werd dat toen beschouwd als normaal", klinkt het.

Sémer wil wel een duidelijk onderscheid maken. "Er is een groot verschil tussen ongewenste intimiteiten en relaties tussen mensen waarin ook misbruik kan zijn. Dat is een totaal andere zaak."

De voormalige presentatrice wil zich niet uitspreken over het concrete geval-Ghysen, maar is boos over de ontkenning of de weigering van de voormalige BRT-top om op het fenomeen seksuele intimidatie te reageren. "Het kwam voor en het kwam vaak voor. Als je toen een klacht had ingediend, dan was dat nefast voor je loopbaan."

Paula Sémer verbaast er zich vandaag nog over dat er weinig solidariteit was onder vrouwen die met het probleem werden geconfronteerd. "Iedereen wilde zijn job veiligstellen en het probleem oprakelen lag heel moeilijk", aldus Semer.