Smet: "We besparen niet echt in het onderwijs"

De werkingsmiddelen voor het onderwijs zullen slechts voor 60% geïndexeerd worden, daarmee wil Vlaanderen 9,5 miljoen euro uitsparen. Minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) zegt dat het onderwijs hiermee minder hard getroffen wordt dan andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid.

Met de werkingsmiddelen bekostigen scholen uiteenlopende zaken zoals onderhoud, verwarming, elektriciteit, schriften, boeken, enzovoort. Sommige scholen betalen er ook personeel mee, zoals keukenpersoneel.

Door slechts 60% van deze werkingsmiddelen te indexeren hoopt de Vlaamse overheid in totaal 9,5 miljoen euro te besparen.

De secundaire scholen zullen de besparingen nog kunnen opvangen door de ouders meer te laten betalen. Maar de basisscholen mogen dat niet. Die zijn gebonden aan de maximumfactuur. Dat is het bedrag dat basisscholen maximaal aan de ouders mogen doorrekenen als extra kosten.

Het bedrag van die maximumfactuur is onlangs wel verhoogd. Voor de jongste kleuters is het nieuwe plafond 25 euro per jaar, oudere kleuters betalen 40 euro. Voor kinderen in de lagere school wordt het nieuwe maximum 70 euro.

Elisabeth Meuleman (Groen) heeft het moeilijk met de verhoging. "Ik vind het kras dat de overheid een besparing via de verhoogde maximumfactuur doorschuift naar de ouders. En dat voor een socialistische minister."

Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs legt zich neer bij de besparing, maar vraagt dat er extra geld naar de scholen gaat, wanneer er opnieuw budgettaire ruimte is.

"Onderwijs krijgt meer werkingsmiddelen"

Minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) zegt dat de laatste tien jaar de werkingsmiddelen in het onderwijs structureel zijn verhoogd. De gedeeltelijke indexering is dus vervelend, maar scholen krijgen nog steeds meer dan enkele jaren geleden.

Daarnaast wijst de minister erop dat de Vlaamse regering eigenlijk heeft beslist om alle werkingsmiddelen in de verschillende beleidsdomeinen niet te indexeren. Dat het onderwijs toch nog op een indexering van 60% kan rekenen, noemt hij dus eerder een verwezenlijking.

"We besparen niet echt in het onderwijs", zegt Smet daarover. Hij vergelijkt daarvoor met enkele jaren geleden: "In 2004 gaven we 422 euro per leerling in het basisonderwijs, vorig jaar in 2011 was dat 692 euro en dit jaar zal dat 700 euro zijn."

Wat de verminderde fondsen betreft, heeft Smet het over "een heel beperkt bedrag", met name 9,5 miljoen euro op een budget van 10,5 miljard. Volgens hem zijn de gevolgen voor het onderwijs "niet zo groot."

"De scholen kregen toch meer, in tegenstelling tot andere sectoren", klinkt het nog. "Diegenen die vertellen dat we besparen in het onderwijs, vertellen dingen die gewoon niet kloppen."