"Dwangsom en boete voor bank die buiten lijntjes kleurt"

Luc Coene, de gouverneur van de Nationale Bank, wil een ruimer gamma aan straffen voor banken die zich niet aan de regels houden. Dat heeft hij gezegd in de bevoegde Kamercommissie die werd opgericht na de financiële crisis.

Na de bankencrisis van vorig jaar werd beslist om de Nationale Bank extra bevoegdheden te geven. Zij houdt de sector nu extra in het oog om sneller te kunnen optreden wanneer het opnieuw de foute kant dreigt op te gaan.

Maar gouverneur Coene vindt dat er nog te weinig kan worden opgetreden tegen mistoestanden. Hij pleit dan ook voor een uitbreiding van het aantal straffen. "Ofwel moet er een regeringscommissaris komen in de financiële instellingen, maar dat is nogal ingrijpend. Ofwel moeten we ook de mogelijkheid krijgen om minder ingrijpende maatregelen te nemen zoals de invoering van boetes en dwangsommen. Die moeten dan wel voldoende streng zijn en in verhouding tot het onderliggende probleem."

Coene vindt trouwens dat de banken nog een hele weg te gaan hebben. Hij wil dat banken de verslagen van vergaderingen binnen de maand publiceren en vraagt ook dat er strengere regels worden opgelegd rond hypothecaire leningen. Wanneer banken beboet worden, zou dat ook bekend moeten worden gemaakt aan het grote publiek.