Geen uitsluitsel over geestestoestand De Gelder

De raadkamer in Dendermonde zal op 4 mei beslissen of Kim De Gelder naar assisen wordt doorverwezen of geïnterneerd wordt. In een eerste psychiatrisch rapport werd de viervoudige moordenaar toerekeningsvatbaar bevonden. Maar volgens een tegenexpertise is hij ontoerekeningsvatbaar.

Kim De Gelder verscheen vandaag voor de raadkamer in Dendermonde. Die zou beslissen of de moordenaar naar assisen werd doorverwezen. Maar de beslissing zal pas volgende week vallen.

Volgens een eerste psychiatrisch rapport werd De Gelder door het college van gerechtspsychiaters toerekeningsvatbaar bevonden. Dat zou betekenen dat hij voor het hof van assisen moet verschijnen voor de moorden.

Maar de advocaten van De Gelder hebben dat rapport aangevochten en een tegenexpertise gevraagd. De 2 psychiaters die De Gelder hebben onderzocht op vraag van zijn advocaten, zeggen dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Dat zou betekenen dat De Gelder geïnterneerd zou worden.

Kim De Gelder heeft in januari 2009 drie mensen vermoord, onder wie twee baby's, toen hij het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde binnenviel. Later is ook gebleken dat hij eerder een bejaarde vrouw uit Vrasene had vermoord.