Hof van beroep sanctioneert onderzoeksrechters

Het Antwerpse hof van beroep bevindt drie onderzoeksrechters schuldig aan schriftvervalsing in een zaak van telefoontap. De drie krijgen wel opschorting van straf omdat hun carrière sowieso al zwaar geschaad was.

De drie hadden vorige zomer een toelating voor een telefoontap pas na het afluisteren ondertekend en in het gerechtelijk dossier gestopt. Daardoor hebben tien zware drughandelaars onterecht langer in voorhechtenis gezeten.

Het hof oordeelt dat de onderzoeksrechters ook moreel zwaar in de fout gegaan zijn. Toch krijgen ze opschorting van straf. "Concreet is het zo dat zij op dit ogenblik al geen onderzoeksrechter meer zijn. Ze hebben andere functies binnen de rechtbank gekregen", zegt persrechter Nico Snelders.

De drie blijven wel rechter voor het leven benoemd. "Mogelijk zou het kunnen dat zij zich nog blootstellen aan een tuchtsanctie. Maar dat is aan de korpsoversten om daarover te oordelen", zegt Snelders nog.