Nederland heeft een akkoord over de begroting

In Nederland heeft een meerderheid in de Tweede Kamer een akkoord bereikt over de nieuwe begroting. Zo'n akkoord was nodig na de val van de minderheidsregering van Mark Rutte, met gedoogsteun van de rechts-populistische PVV van Geert Wilders.
Minister van Financiën Jan Kees De Jager (CDA) heeft de klus dan toch geklaard

De intussen ontslagnemende regering heeft nu een akkoord bereikt met de fracties van de rechtsliberale VVD, het christendemocratisch CDA, het linksliberale D66, GroenLinks en de ChristenUnie. De sociaaldemocratische PvdA van Diederik Samsom steunt het akkoord niet.

Volgens minister van Financiën Jan Kees De Jager kan Nederland door het akkoord voldoen en de 3-procentnorm die de Europese Unie voorschrijft.

Veel details over het bereikte akkoord zijn er nog niet. In elk geval gaat de pensioenleeftijd omhoog, gaan de ambtenarenlonen niet omhoog, gebeurt er iets met de hypotheekaftrek,  wordt het ontslagrecht versoepeld en stijgt de btw op luxegoederen. In totaal bespaart Nederland 10 miljard euro.

"Prachtige prestatie"

Premier Mark Rutte (VVD) reageert opgetogen en preijst minister De Jager en de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie voor wat hij "een prachtige prestatie" noemt.

Op de vraag waarom het De Jager wel gelukt is en hem niet, antwoordt Rutte dat hijzelf klaar was met een pakket, maar dat de PVV eruit stapte.

Jolande Sap, fractieleider van GroenLinks, heeft het over een verdedigbaar akkoord. Volgens haar is er "een eind gekomen aan de rechtse wind van de afgelopen anderhalf jaar".

PvdA-leider Diederik Samsom blijft er echter bij dat de rekening van de crisis niet eerlijk wordt verdeeld. "Dit is niet de nieuwe start waar Nederland naar snakte," zei hij in de Tweede Kamer.

Emile Roemer van de linkse SP toont waardering voor een aantal afspraken in het akkoord, maar blijft ook kritisch. Volgens Roemer worden agenten, leraren en vuilnismannen gestraft voor iets waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn.

Geert Wilders van de PVV kraakt het bereikte akkoord af. Hij heeft het over een waardeloos akkoord voor de hardwerende Nederlander. "Brussel regeert en dicteert, de burger gireert en crepeert", vat hij zijn kritiek samen. Het is duidelijk dat Wilders voortaan zijn pijlen meer op de Europese Unie gaat richten.

Waar de minderheidsregering van VVD en CDA en gedoogpartner PVV gedurende zeven weken niet in slaagden, hebben regering en een meerderheid in de Tweede Kamer wel kunnen realiseren op enkele dagen. 

Het ziet er dus naar uit dat minister van Financiën Jan Kees De Jager morgen de begrotingsvoorstellen naar de Europese Commissie in Brussel sturen.