"Het belang van sociaal overleg is bewezen"

Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) is tevreden met het bereikte sociaal plan tussen directie en vakbonden bij Bekaert. "Dat bewijst het belang van sociaal overleg", zegt De Coninck. De minister is vooral blij dat haar signaal over langer werken ter harte is genomen en dat de bonden niet langer brugpensioen vanaf 50 jaar vragen.

"Ondanks de spanningen die de laatste weken waren ontstaan, bewijst het goedgekeurde akkoord de mogelijkheid van sociale partners om te handelen in het belang van de werknemers van het bedrijf. Dit bewijst eens te meer het belang van sociaal overleg: men is erin geslaagd de gedwongen ontslagen te verminderen van 609 naar 324", legt De Coninck uit.

De onderhandelingen tussen bonden en directie van Bekaert over een sociaal plan zaten de afgelopen weken muurvast.  Dat leidde tot een 24 urenstaking in verschillende vestigingen. De vakbonden wilden onder meer het brugpensioen op 50 jaar laten vastleggen. Dat is tijdens de onderhandelingen van vandaag opgetrokken tot 52 jaar. 

De Coninck wil ook werk maken van de opleiding van de werknemers die ontslagen worden, om hen zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen. Ze wil dat de opleidingen er ook zijn voor werknemers die met brugpensioen kunnen gaan, omdat hun ervaring kan leiden tot nieuwe tewerkstelling.