"Te veel Nederlandstalige topambtenaars"

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) geeft toe dat er te veel Nederlandstalige topambtenaren zijn. Gisteren had de krant La Libre Belgique het taalonevenwicht aan de top van de ambtenarij aangeklaagd. Bogaert vindt dat de taalwet gerespecteerd moet worden.

Volgens de krant is er aan de top van de ambtenarij een taalonevenwicht ten nadele van de Franstaligen. Het stelt dat er geen taalpariteit is aan de top van de federale overheidsdiensten, 9 van de 14 managers zijn Nederlandstalig.

Staatssecretaris Bogaert erkent dat er iets gedaan moet worden aan het taalonevenwicht. “De taalwetten moeten nageleefd worden, in beide richtingen. We kunnen als Vlaming niet zeggen dat de taalwetgeving enkel telt als het in ons voordeel is.”

“We zullen het geval per geval moeten bekijken. Er zijn voldoende Franstalige kandidaten en op een bepaald moment moeten die benoemd worden aan de top van de administratie.”