Er vloeien geen cipiers af, maar onzekerheid blijft

Bij de cipiers komen er geen ontslagen. Dat heeft het kernkabinet van de regering-Di Rupo beslist. De regering heeft beslist elders bij justitie besparingen te zoeken. Toch hebben de vakbonden hun stakingsaanzegging verlengd, omdat ze er niet gerust op zijn en willen weten waar minister Turtelboom het geld zal vinden.

Als er bij de gevangenissen evenveel bespaard zou worden als elders bij de overheid, dan zouden bijna 400 cipiers hun job verliezen. Maar het kernkabinet heeft nu besloten dat er niet gesnoeid wordt in het personeel.

"Wel willen we vasthouden aan de budgettaire discipline", zegt vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Daarom zal de regering nu elders bij justitie moeten besparen.

De socialistische vakbond reageert afwijzend op de beslissing om toch bij justitie te besparen. “We kunnen er niet mee akkoord gaan dat men het geld bij een ander departement binnen justitie gaat halen”, zegt Gino Hoppe van de ACOD. “Daarenboven moet de aanwerving van nieuwe personeelsleden die gepland staat echt wel nu gebeuren, daar kan niet meer mee gewacht worden.”

Onzekerheid blijft

De bonden hebben vanmiddag aan tafel gezeten met minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD). De minister hoopte dat ze hun stakingsaanzegging zouden intrekken, maar dat gebeurt dus niet. De vakbonden zijn er immers niet gerust op, en willen concreet weten waar de minister het geld gaat zoeken.

Turtelboom kan de vakbonden nog niet concreet zeggen waar ze dat geld zal vinden, maar ze gaat er van uit dat het in orde komt. Er komt een monitoringcomité, zegt de minister. "We gaan kijken wat ons budget is op 31 december 2012, welke compensaties kunnen gebeuren of welk extra geld justitie kan genereren, en op basis daarvan zullen we een dossier opmaken."

Het is ook niet duidelijk hoeveel geld er precies nodig is om 400 cipiers te kunnen behouden. "Die exacte budgettaire berekeningen zijn we op dit ogenblik aan het maken", klinkt het.