Nieuwe "Impuls" in Koksijde

Een initiatief van ex-Jong SP.A-er Elwin Van Herck maakt de traditionele partijen in Koksijde zenuwachtig. De naar eigen zeggen "innovatieve" manier van campagne voeren, schudt de politieke kaarten nu al door elkaar.

Elwin Van Herck is de zoon van derde schepen Daniël Van Herck (SP.A). De voormalige student Pol & Soc is ook zelfstandige, organiseert evenementen en richtte ooit Jong SP.A op in Koksijde. Vandaag is Van Herck ook de bezieler van !mpuls, een nieuwe lijst "van 27 sterke individuen."

"De persoon is eigenlijk belangrijker dan de partij", begint Van Herck. "Ik ben heel planmatig te werk gegaan bij de samenstelling van de !mpuls-lijst." De ervaring op verschillende domeinen en veel enthousiasme om iets te veranderen, maken van Van Herck en !mpuls een te duchten tegenstander op 14 oktober.

Voorzitter seniorenraad op de lijst

"De exacte samenstelling van de lijst houden we nog even in de koelkast", zegt Van Herck. "Ik kan wel zeggen dat het heel moeilijk was om vrouwen te vinden. Blijkbaar zijn zij veel minder politiek geëngageerd."

Van Herck merkt op dat andere partijen de "postjes" op de lijst eerst verdelen en dan krampachtig op zoek gaan naar aanvulling. "Ik ben bijvoorbeeld helemaal omgekeerd te werk gegaan. Onze kandidaten hebben allemaal een uiteenlopend idee of een verschillende achtergrond, en dat is onze sterkte."

Koksijde is de gemeente met gemiddeld de hoogste leeftijd in Vlaanderen. Vergrijzing is een thema waar geen enkele partij omheen kan fietsen. Een lijst met jonge mensen dan toch ook niet? "Wij zijn geen lijst van uitsluitend jonge mensen", verduidelijkt Van Herck. "Zo zal de voorzitter van de seniorenraad van s-plus op de lijst staan, maar ook studenten krijgen die kans."

Marktstraat en Facebook

Van Herck wil de toenemende vergrijzing niet uit de weg gaan. Als oplossing haalt hij het "Scandinavisch model" aan. "In de Noordelijke landen kampen ze ook met dit probleem. Ze hebben dus heel wat geïnvesteerd in bijscholing van ouderen." Iets wat de !mpuls-initiatiefnemer ook wil doen door een "senioren-universiteit" op te richten. "50- en 60'ers zijn nu eenmaal dynamischer en fitter dan vroeger en we kunnen ze de kans geven om op een oudere leeftijd nog kennis te vergaren en beroep te leren."

!mpuls voert een actieve verkiezingscampagne in de marktstraat en op het web. "De ideale combinatie", volgens Van Herck. "Het ene mag het andere niet uitsluiten." De lijst is actief op Facebook en maakt geregeld filmpjes. Maar er wordt ook gewerkt aan een traditioneel programmaboekje voor in de Koksijdese brievenbus. "Zij het met een originele toets van een kunstenaar", zegt Van Herck. "Hoe attractiever en dynamischer, hoe beter."

"Onze standpunten worden nu plots ook aangekaart op de gemeenteraad", weet Van Herck. "Ik merk al zenuwachtigheid op bij de andere partijen."

lees ook