Turtelboom wil ook "primojongeren" in Tongeren

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) wil dat er in de gevangenis van Tongeren ook primojongeren worden opgenomen, jongeren die voor het eerst een misdrijf hebben gepleegd. Er zijn namelijk al een tijdje cellen vrij in Tongeren.

De gevangenis van Tongeren is bedoeld voor jongeren van wie de jeugdrechter heeft geoordeeld dat ze uit handen gegeven moeten worden. Dat wil zeggen dat de minderjarige als volwassene zal berecht worden. Daarnaast komen in Tongeren ook jongeren terecht voor wie er geen plaats is in de gesloten instelling van Everberg.

Maar in Tongeren staan nu al een tijdje de 14 cellen leeg die bedoeld zijn om jongeren uit Everberg op te vangen. De laatste plaatsing van een jongere uit Everberg dateert van 30 juni 2011, sindsdien is er in Everberg altijd plaats geweest.

Daarom overlegt minister Turtelboom met Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) over alternatieven voor deze buffercapaciteit in Tongeren. Ze stelt voor om ook jongeren in Tongeren op te sluiten die een eerste misdrijf hebben gepleegd, de zogenoemde primojongeren.

"Er is overleg om de kijken op welke manier wij de buffercapaciteit in Tongeren, waar nog capaciteit aanwezig is op een moment dat wij met een grote overbevolking in de gevangenissen te maken hebben en waar ook personeel aanwezig is, kunnen gebruiken voor jonge primodelinquenten in het kader van een betere strafuitvoering", zei Turtelboom daarover in de Kamer. "Ik zou die extra capaciteit in deze tijden van overbevolking graag op een goede manier kunnen aanwenden."

CD&V-parlementslid Sonja Becq vindt dat er toch plaats vrijgehouden moet worden voor jongeren uit Everberg. "Ik heb informatie gekregen dat Everberg volzit. Er zijn 40 plaatsen en er zou een aanvraag binnen zijn voor iemand nieuw. Dan moet men kiezen: ofwel zet men die jongere op straat - maar dat is iets wat niemand wil, denk ik. Ofwel komt die naar Tongeren. Daar moet minister Turtelboom met minister Vandeurzen over spreken."

Het kabinet van Turtelboom heeft echter geen bevestiging gekregen dat er een vraag is voor de opvang van een 41e jongere in Everberg.