Geen verkiezingen in Lo-Reninge?

Burgemeester Lode Morlion kan op twee oren slapen. Hij heeft een overweldigende meerderheid. De huidige oppositie is tevreden over zijn werk en doet niet meer mee aan de verkiezingen. Die komen er dus niet, tenzij er toch nog kandidaten opduiken.

De burgemeester van Lo-Reninge gebruikt graag dure woorden. “Een historische raadszitting,” zegt Lode Morlion (foto) van Dynamisch twee keer op het einde van een zitting, ook al duren die maar een halfuurtje.

Hij was fier omdat het paradepaardje van deze legislatuur  gerealiseerd is: het nieuwe stadhuis in een beschermd eeuwenoud klooster van de Grauwe Zusters. De verkozenen zitten fier in de gotische kapel, gebouwd in 1497.

"Op de centen letten"

De oppositie sprak de burgemeester niet tegen. Dan doen ze bijna nooit. Slechts één keer gingen de stemmen een octaaf  hoger. Voor de rest is de oppositie tevreden.

De kritiek beperkt zich tot een waarschuwing. Raf Vanlerberghe: “De burgemeester heeft nog grote plannen om straten te verbouwen. Maar kunnen we dat wel betalen? Nu hebben we nog genoeg geld maar hoe duur zal dat allemaal zijn? De burgemeester moet oppassen. Op de centen letten.”

Premie voor "pakketjes" van huiszwaluwen

Ook actiegroepen klagen amper. Allerlei voorstellen worden aanvaard, zoals het subsidiereglement voor zwaluwen op voorstel van de Natuurwerkgroep de Kerkuil. Veel mensen verwijderen nesten van huiszwaluwen omdat die te veel "pakketjes" droppen. Die zwaluwen leven in kolonies. De grootste die ze ooit in Lo-Reninge gevonden hebben, had 31 nesten. Veel "pakketjes" op de stoep dus.

Wie dat nest nu laat hangen en het vuil van de stoep schrobt krijgt een subsidie. En de vogeltjes blijven leven.

"Er moet een ander gedacht zijn"

Burgemeester Morlion is tevreden: "Vooral omdat we veel konden doen en toch het budget onder controle hebben." Hij kan zelfzeker naar de verkiezingen kijken, want zijn lijst Dynamisch heeft een overweldigende meerderheid van 11 zetels op 13.

De oppositie kwam er maar op het nippertje. Zes jaar geleden werd snel-snel een lijst bijeengesprokkeld omdat anders alleen Dynamisch een lijst had en er dus geen verkiezingen zouden zijn. "Om de democratie te redden," zegt Raf Vanlerberghe, "er moet oppositie zijn om een ander gedacht te horen".

Het is nog afwachten of er nu verkiezingen komen. Lieve Tyvaert stopt wegens brugpensioen. En Raf Vanlerberghe is 72. "Ik wil dat niet in mijn eentje doen, ik kan dat niet trekken. Maar als er andere kandidaten zijn - graag - dan wil ik helpen."

Erik Wijnen

lees ook