Het ACV zet in op stabiel werk door meer groei

De christelijke vakbond ACV zet bij de sociale verkiezingen begin mei in op stabiele banen en inkomens door meer economische groei. Die groei mag er echter niet komen door meer flexibiliteit te vragen aan de werknemers. Het ACV stelt voor om de lasten op arbeid ter vervangen door bijdragen op spaargeld of bezittingen.

Het ACV wil de economische groei aanzwengelen door een verschuiving van de sociale lasten. "Men kan geen kei het vel afstropen. Men moet inzetten op groei, werkgelegenheid, en dat doe je niet via meer flexibiliteit", zegt Marc Leemans van het ACV. Hij wil dat er minder last gelegd wordt op arbeid. "Want daardoor is onze concurrentiepositie ten opzichte van andere landen moeilijk."

Leemans pleit voor eerlijk verspreide belastingen over iedereen. "Het Federaal Planbureau en de Nationale Bank hebben dit vorig jaar al uitgewerkt: de invoering van een algemene sociale bijdrage. Dat kan 64.000 nieuwe jobs creëren."

De sociale verkiezingen vinden plaats tussen 7 en 20 mei. Bij de vorige sociale verkiezingen in 2008 haalde het ACV 59,5 procent van de zetels binnen bij de Comités voor preventie en bescherming op het werk en 57,4 procent in de ondernemingsraden.