Oppositiepartij Groen wil een klimaatplan voor Brugge

De lokale afdeling van Groen in Brugge wil dat het stadsbestuur luistert naar de 4.000 kinderen die gisteren de Grote Markt inpalmden met hun actie "Omarm de aarde". Volgens de groenen moet Brugge dringend een klimaatplan opstellen.

"Omarm de aarde" was oorspronkelijk een initiatief van één juf, maar breidde al snel uit naar 31 scholen uit Brugge. Kinderen hebben de voorbije weken nagedacht over de opwarming van de aarde en de manier waarop de mens de aarde vervuilt. Door een dag de Grote Markt te bezetten, wilden de kinderen aandacht vragen voor de milieuproblematiek.

Groen speelt daar nu op in. "Onze stad doet nu al klimaatvriendelijke inspanningen, maar die volstaan niet", klinkt het in een persbericht. "Het wordt dringend tijd dat het stadsbestuur de klimaatverandering serieus neemt, duidelijke doelstellingen formuleert en een realistisch maar ambitieus klimaatplan opstelt."

"Stilaan begint iedereen te beseffen dat er van de politiek op hoger niveau niet veel verwacht moet worden." Hiermee doelt de partij op de federale regering die de subsidies voor isolatie geschrapt heeft, maar ook op de klimaattop in Durban die bitter weinig opleverde.

Groen Brugge heeft ook enkele concrete ideeën klaar. Ze willen dat de stad verbouwingspremies koppelt aan ecologisch verantwoorde werken, dat er meer ingezet wordt op windenergie en dat het openbaar vervoer versterkt wordt, net zoals de randparkings.

Als slogan van het project gaat Groen voor "think global, act local".

lees ook