Een nieuw Marshallplan voor Europa?

Er zijn steeds meer tekenen dat de Europese Commissie werkt aan een economisch relanceplan voor de Unie. Dat zou de afkalvende economie moeten aanwakkeren in tijden van forse besparingen.

Het nieuws is uitgebracht door de krant El Pais en wellicht is het geen toeval dat net een Spaanse krant met die berichten uitpakt. Spanje zit in een spiraal van zware besparingen die dan weer de economische groei fors in het rood drukken.

Volgens de krant zou de EU nu overwegen om een soort Marshallplan van ongeveer 200 miljard euro op poten te zetten. Dat geld zou gebruikt moeten worden om investeringen in infrastructuur, duurzame energie en technologie te financieren.

De Commissie zou daartoe het financiële noodfonds EFSM (European Financial Stabilisation Mechanism)willen inschakelen. Dat werd in mei 2010, dus na het eerste Griekse hulpplan, opgericht naast het meer bekende noodfonds EFSF.

Enerzijds zou er getracht worden om ook privékapitaal in de projecten aan te trekken. Anderzijds zouden de EU-lidstaten ook deelnemen aan een kapitaalverhoging van de Europese Investeringsbank (EIB). Dat is een instelling van de EU die geld leent met een waarborg van de lidstaten en die investeert in dat soort projecten.

Het plan van George Marshall

Het Marshallplan of European Recovery Plan (ERP) werd in juni 1947 aangekondigd door de Amerikaanse minister van Butienlandse Zaken George Marshall. Het paste in de Trumandoctrine waarmee de VS een dam wilden opwerpen tegen de groeiende Sovjetinvloed in het naoorlogse Europa.

Concreet gaven de VS voor 12,5 toenmalige dollars economische hulp en leningen voor de wederopbouw van West-Europa. Enerzijds hielp het plan de wederopbouw van Europa na de oorlog, anderzijds werden de deelnemende landen gedwongen om hun economieën open te stellen en een stabiel monetair beleid te voeren. Tegelijk werd de invloed van communistische partijen verkleind en belandde West-Europa in het pro-Amerikaanse kamp.