België dient stabiliteitsprogramma in bij Europa

De federale regering dient vandaag haar stabiliteitsprogramma voor dit en de komende drie jaar in bij de Europese Commissie. Daarin is een traject afgesproken waardoor tegen 2015 elke regering in ons land een begroting in evenwicht moet indienen.

Alle regeringen van ons land overlegden deze namiddag over het plan op het kabinet van minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V). En er was haast bij. Straks, om middernacht, vervalt de deadline om het programma in te dienen bij de Europese Commissie.

Het stabiliteitsprogramma geeft aan hoe ons land tegen 2015 de door Europa opgelegde begrotingsdoelstellingen wil bereiken. En dus ook hoe de inspanningen verdeeld zullen worden onder de federale staat en de deelstaten.

Het afgesproken begrotingstraject stelt dit jaar voor de federale regering een tekort van 2,8 procent van het bbp voorop. Dat zou volgend jaar afnemen tot een tekort van 2,15 procent, om in 2014 te dalen tot 1,1 procent. In 2015 zou er dan een evenwicht moeten zijn.

Bij de gewesten, gemeenschappen en lokale besturen wordt dit jaar gemikt op een tekort van 0,4 procent, om in 2013 een evenwicht te bereiken en in 2014 en 2015 een overschot van 0,1 procent te halen.

Het traject dat de federale regering naar voren schuift, verschilt lichtjes van het advies dat de Hoge Raad voor Financiën had geformuleerd. De federale regering en de sociale zekerheid mogen volgend jaar iets meer in het rood. Brussel, Wallonië en de Franse Gemeenschap mogen de door hun gevraagde inspanningen over twee jaar spreiden.

Bij de deelstaten is er tevredenheid. Waals minister-president Rudy Demotte (PS) spreekt van een "haalbaar" traject. Hij wil wel snel duidelijkheid over de kosten die de staatshervorming met zich meebrengt. "Voor 2014 is er nog meer informatie nodig over de overdracht van bevoegdheden, mensen en gebouwen."

Vlaanderen heeft al een begroting in evenwicht, maar het is goed dat ook de andere overheden zich daar nu voor engageren, zegt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). "Elke overheid in dit land moet tegen 2015 een evenwicht voorleggen en dat is heel belangrijk."

Volgens Vanackere zal het traject nauwgezet worden opgevolgd. "Stap voor stap gaan we dit uitvoeren. Zeker nu voor 2013 zal iedereen met aandacht kijken of de afspraken worden uitgevoerd", aldus de minister van Financiën.