Drie gewesten samen voor het Zoniënwoud

Vlaanderen, Wallonië en Brussel gaan een overlegmodel opzetten om het Zoniënwoud beter te beschermen. De drie gewestregeringen hebben daartoe een akkoord ondertekend.

Tot die samenwerking was vier jaar geleden al besloten, maar nu hebben Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V), haar Brusselse collega Evelyne Huytebroeck (Ecolo) en Carlo di Antonio (CDH) voor Wallonië een overlegmodel ondertekend.

Dat overlegmodel moet de plannen van de drie gewesten inzake het woud de volgende jaren meer samenhang geven. Zo willen ze het aantal toegangspoorten tot het Zoniënwoud beperken en de bezoekers langs een aantal hoofdassen kanaliseren.

Een aantal wegen zullen worden gesloten en er komen ecoducten voor dieren en een verbetering van de voetgangers- en fietsersbruggen. Er komen ook eenvormige pictogrammen en informatieborden over de drie gewesten heen.

Natuurverenigingen hadden opgeroepen tot samenwerking omdat het bos bedreigd wordt door te veel recreanten en door drukke wegen zoals de E411, de Brusselse ring en een spoorlijn. Door die drukte dreigen een aantal diersoorten, zoals de vleermuis, uit het woud te verdwijnen.

Het Zoniënwoud strekt zich uit over 4.400 hectare ten zuidoosten van Brussel. Ruim de helft van het woud wordt beheerd door Vlaanderen, de rest door het Brusselse en het Waalse Gewest. Jaarlijks bezoeken een tot twee miljoen mensen het woud.

Het woud wordt beschouwd als een groene long ten zuidoosten van Brussel en is in feite een overblijfsel van het oude oerbos of het Kolenwoud (Silva Carbonaria).

Het Zoniënwoud is ook opgenomen in Natura 2000, een netwerk van beschermde gebieden in de Europese Unie.