Korpschef Puyenbroeck blijft geschorst

Koen Eeckhaut, de korpschef van de politiezone Puyenbroeck, blijft nog zeker vier maanden geschorst. De korpschef had zonder toestemming een grote dure bedrijfsauto geleased, terwijl er enkel kleine bedrijfsauto's besteld mochten worden.

De korpschef was hiervoor al sinds half februari uit zijn functie ontheven. Omdat het strafonderzoek en het tuchtonderzoek nog lopen, mag hij nog niet terug aan het werk, zegt de voorzitter van het politiecollege: Yves Deswaene.

De korpschef moet ook 15 procent van zijn loon inleveren. Commissaris Luc Van Peteghem blijft intussen tijdelijk korpschef van de zone Puyenbroeck.