Leraars binnenkort aan de slag na hun 65e

Leerkrachten zullen binnenkort kunnen blijven lesgeven na hun 65e. Dat schrijft De Standaard. Tot nu toe konden leerkrachten alleen via een omweg aan de slag blijven: ze moesten met pensioen en werden dan meteen weer in dienst genomen als tijdelijke werknemer.

Vorige week besliste de federale regering dat vastbenoemde federale ambtenaren voortaan ook na hun 65e aan de slag mogen blijven. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) wil dat ook leraren die mogelijkheid hebben.

Volgens Smet zijn de wetteksten klaar om deze zaak nu te regelen. "We zijn aan het werken aan een regeling waarmee het op basis van vrijwilligheid, op verzoek van de leraar en mits akkoord van de schooldirectie, in de toekomst mogelijk moet zijn om langer te werken dan 65."

Smet gaat nog met de vakbonden overleggen over de regeling en hoopt dat de stemming in het Vlaams Parlement dan in het najaar kan plaatsvinden. "Zodat het volgend jaar van kracht kan worden."