Pol Hoste krijgt de L.P. Boonprijs 2012

Dichter en (toneel)auteur Pol Hoste krijgt de L.P. Boonprijs 2012. Die wordt uitgereikt door de multidisciplinaire kunstenaarsvereniging Honest Arts Movement, waarvan Louis Pool Boon in 1974 de medestichter was.

"Hoste is niet alleen een zeer gedreven en stilistisch bijzonder interessant hedendaags literator, de sociale bewogenheid is in zijn werk ook erg sterk en hij doorspekt ze vaak met een behoorlijk kritische benadering van de (actoren in de) moderne tijden", zegt juryvoorzitter Freek Neirynck.

"Zijn werk sluit dan ook ontzettend aan bij zowel de filosofie als de ideologie van Boon en bij het parool dat de medestichter als het ware aan de vereniging oplegde: "In al onze manifestaties willen wij de binding met de mens beklemtonen"."

Pol Hoste zal de prijs in het najaar in ontvangst nemen. Eerder kreeg hij hij ook de Dirk Martensprijs van de stad Aalst, de Cultuurprijs van de stad Gent en de Arkprijs van het Vrije Woord.