Rood! Niel wil "mannen met ballen"

Niel is de eerste gemeente in Vlaanderen waar de socialistische beweging Rood! met een eigen lijst naar de kiezer trekt. Een initiatief van voorzitster Karina Garcia. "Rood! heeft voldoende potentieel om een sterke, volledige en heel diverse lijst in te dienen", zegt Garcia.

Het was aanvankelijk niet de bedoeling dat de Nielse linkerzijde verdeeld naar de kiezer zou trekken. In februari deed Rood! het voorstel om samen met de Nielse partij Samen, waarvan SP.A de initiatiefnemer is, naar de verkiezingen te gaan. "Samen verkoos echter niet op ons voorstel in te gaan en daarom besloten we om van Niel de eerste gemeente te maken waar Rood! onder eigen naam naar de gemeenteraadsverkiezingen gaat", aldus Karina Garçia.

André(a) De Laat

Het zijn Nielse vrouwen van alle leeftijden die hun schouders onder Rood! gezet hebben. Naast de 44-jarige lijsttrekster Karina Garcia stellen ook de 19-jarige Lynn Van der Dood en de 24-jarige Mikke Van Havere zich kandidaat. Vreemde eend in de bijt is de 60-jarige Andrea De Laat die in de jaren 80 gedurende twee jaar schepen was voor de toenmalige SP, zij het toen nog als André De Laat.

Met hen is de vrouwelijke helft van de Rood!-lijst zo goed als helemaal ingevuld. De komende weken en maanden nodigen de Nielse Rode Vrouwen daarom mannen uit om hun lijst te vervolledigen. “Wij willen mannen met ballen. Mannen die het lef hebben om samen met ons de Nielse politiek een andere wending te geven”, zegt Garcia. Het Nielse gemeentebestuur is een beetje ingedommeld. Er zijn rode gemeenteraadsleden en échte socialisten nodig om het bestuur wakker te houden.”

Het programma van Rood! steunt op één grote pijler: het verdedigen en versterken van sociale en democratische verworvenheden in de gemeente. “In deze financieel en economisch harde tijden moet ervoor gezorgd worden dat de crisisfactuur niet bij de gemeenten wordt neergelegd, en dat de koopkracht en de levenskwaliteit van alle Nielenaren maximaal gewaarborgd blijft”, beweert Garçia.

Enquête voor partijprogramma

Daarnaast wil de partij ook dat de inwoners van Niel sterker betrokken worden bij de politiek. Daarom stelt ze voor om voor de begrotingsgoedkeuring steeds een publieke consultatieronde te organiseren die de prioriteiten van de burgers naar voren schuift. Ook vraagt de partij dat er enkele keren per jaar open gemeenteraadszittingen gehouden worden waar burgers rechtstreeks hun zegje kunnen doen.

Om alvast het goede voorbeeld te geven, verfijnt Rood! het verkiezingsprogramma in dialoog met de Nielenaren. In mei dropt de partij bij alle inwoners een enquête in de brievenbus. Door het invullen van de enquête kunnen de Nielenaren ideeën aanreiken voor het rode partijprogramma.
 

lees ook