Tobback: "Dit is niet wij tegen het patronaat"

Bruno Tobback heeft in de Gentse Vooruit zijn eerste 1 meitoespraak gegeven als voorzitter van de Vlaamse socialisten. Hij wil onder meer een pact met de werkgevers om de sociale dumping te bestrijden. De socialistische vakbond ABVV verwierp dan weer "de aanslag op de indexkoppeling".

Tobback stond stil bij de vaak gehoorde stelling dat Belgische werknemers boven hun stand leven. Hij herinnerde eraan dat de Belgische staatsschuld op enkele jaren tijd weer richting 100 procent is geëvolueerd: "Is dat door de gepensioneerden die boven hun stand leven? Is dat door de werknemers van Quick die boven hun stand leven? Ik dacht het niet."

Tobback geeft wel toe dat er wat moet veranderen. Er moeten meer mensen aan de slag, en er moet langer gewerkt worden. "Maar denken dat we dat gaan doen op een manier waar 99 procent van de mensen zich dubbel plooit om 1 procent aan welvaart te helpen, dat zal niet gebeuren."

Tobback had het ook over de discussie over de hoge lonen bij topmanagers. De hoge lonen moeten afgetopt worden. Hij gaf de ministers alvast het advies mee om managers bij overheidsbedrijven niet meer te laten verdienen dan de eerste minister.

Tobback riep de aanwezige militanten op om zich niet van vijand te vergissen. "Dit is niet het verhaal van ons tegen het patronaat." Hij verwees naar sectoren en werkgevers die te kampen hebben met sociale dumping bij de concurrentie, zoals de transportsector, de bouw en de schoonmaaksector. Tobback wil met hen een pact afsluiten "om te tonen dat we in deze discussie aan hun kant staan."

ABVV: "Minimumlonen moeten omhoog"

Nog in de Vooruit hield ook Rudy De Leeuw een toespraak, de voorzitter van de socialistische vakbond ABVV. Hij blijft zich, net als vorig jaar, met hand en tand verzetten tegen "gemorrel" aan de automatische loonindexering.

"Een indexering is geen loonsverhoging. Een indexering laat enkel toe om hetzelfde te kunnen kopen bij prijsstijgingen", klonk het. De Leeuw riep "werkgevers en liberalen" ook op om te stoppen om de indexering over dezelfde kam te scheren als de inflatie. "De index is de thermometer. Een thermometer veroorzaakt de koorts niet." Ook een indexsprong is voor het ABVV niet aanvaardbaar.

Een indexsprong of aanpassing van de index was een vaak gehoorde optie in het debat over een relanceplan, dat de Belgische economie en de werkgevers meer zuurstof moet geven. De Leeuw beseft dat er daar niet zo veel opties zijn, maar pleitte wel voor een "heroriëntering van de 15 miljard die de werkgevers onder allerlei vormen krijgen".

De Leeuw pleitte tot slot ook voor een verhoging van de minimumlonen met 10 procent. Die moet de armste werknemers toelaten om op te klimmen naar de middenklasse. En het is nog goed voor de economie ook, redeneert De Leeuw, want hoe meer die werknemers verdienen, hoe meer ze kunnen uitgeven.