Vlaams Belang claimt "recht op discriminatie"

"Ik ben voorstander van het recht op discriminatie". Dat heeft Vlaams Belangkopstuk Filip Dewinter gezegd op de 1 mei-manifestatie van zijn partij in Antwerpen. "We moeten onderscheid durven maken tussen diegenen die wel en diegenen die niet over onze nationaliteit beschikken."

De 1 mei-manifestatie van Vlaams Belang vond plaats op het De Coninckplein in de Antwerpse Seefhoek. Dewinter zei er dat hij voorstander is van het recht op discriminatie. "We moeten opnieuw onderscheid durven maken tussen diegenen die wel en diegenen die niet over onze nationaliteit beschikken", aldus Dewinter, voor wie overheidsjobs gereserveerd moeten worden voor mensen met "onze" nationaliteit.

De toegang tot de sociale zekerheid moet volgens Vlaams Belang beperkt worden. Wie een werkloosheidsuitkering, leefloon of sociale woning wil krijgen, zou hier eerst drie jaar moeten hebben gewerkt en bijgedragen aan onze sociale zekerheid. Er moet voorrang worden gegeven aan zij die door generaties hard werk de huidige welvaartsstaat hebben opgebouwd, zei Filip Dewinter.

Voor Dewinter staat de Seefhoek symbool voor het failliet van de multicultuur. "Wat we in deze wijken nodig hebben, is een operatie "recht en orde" die als een witte tornado de straten en pleinen schoonveegt en teruggeeft aan de Vlamingen."

Hij wees erop dat Vlaams Belang al jaren 1 mei viert "omdat we het feest van de arbeid terug willen geven aan het volk. De SP.A heeft niet het monopolie op 1 mei." Hij haalde ook uit naar de socialisten. Zij en de liberalen hebben Electrabel voor een appel en een ei uitverkocht aan Frankrijk, waardoor de prijzen enorm zijn gestegen, zo klonk het.

Partijvoorzitter Bruno Valkeniers greep in zijn toespraak terug naar de Titanic, het legendarische schip dat 100 jaar geleden zonk. Hij zag in de Titanic het "flagrant, wraakroepend bewijs van slecht bestuur en nonchalance" en "het perfecte symbool voor België. Ook hier staan de stuurlui niet waar ze moeten staan, en doen ze niet wat ze moeten doen".

Het is een bizarre ironie van het lot dat heel de Dexia-affaire uitgerekend op de 100e verjaardag van de Titanic-ramp in ons gezicht ontplofte, voegde hij er nog aan toe. De enige uitweg ziet Vlaams Belang in de Vlaamse onafhankelijkheid, zo benadrukte Valkeniers. "In de gemeenteraadsverkiezingen van oktober zullen wij tonen dat wij, Vlaams Belang, meer dan ooit, het speerpunt blijven van de onafhankelijkheidsbeweging."