"Het GEN kan de afwezigheid van de metro opvangen"

Ukkels schepen van Mobiliteit Marc Cools (MR) maakt van het mobiliteitsvraagstuk de inzet voor de campagne voor de gemeenteraads- verkiezingen van 2012. Hij wil de treinen van het toekomstige GEN-netwerk vaak halt laten houden in Ukkel. Dat er geen metro in Ukkel rijdt, noemt Cools een historische fout.

Ukkel wordt slecht bediend door het openbaar vervoer. Daar wil schepen van Mobiliteit Marc Cools iets aan doen. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen wil hij de vijf treinstations die zich op het grondgebied van de Brusselse gemeente bevinden tot inzet van de strijd maken.

Wanneer er meer treinen zouden stoppen in de stations in Ukkel, zou het tekort aan openbaar vervoer in de gemeente al drastisch teruggedrongen worden, redeneert Cools. Daarom ziet hij mogelijkheden in het Gewestelijk ExpresNet (GEN). Dat nieuwe net moet tegen 2018 Brussel via het spoor met het hinterland verbinden.

Maar waarom het GEN niet ten dienste van de Brusselaar en de inwoners van Ukkel stellen, vraagt Cools zich luidop af. "Als het GEN regelmatig halt zou houden in de stations in Ukkel, dan zou de afwezigheid van de metro al grotendeels gecompenseerd zijn", zegt hij in Le Soir. "Er lopen twee spoorlijnen door Ukkel. Daarmee is de gemeente eigenlijk goed voorzien van openbaar vervoer, maar er rijden te weinig treinen op."

Dat er geen metrolijn door Ukkel loopt, noemt Cools een historische fout. Toen de Brusselse metro in de jaren '70 werd aangelegd, heeft Ukkel geweigerd om de voorziene metrolijn op het grondgebied toe te laten. In die tijd zagen de lokale politici niet in dat mobiliteit een prangend probleem zou worden in de gemeente. Ze verzetten zich met hand en tand tegen de komst van de metro.

De MR-schepen geeft nu toe dat dat een vergissing was en wil die fout nu recht zetten, maar om een metro in Ukkel vraagt hij dus nog steeds niet.

lees ook