Aalsterse artsen en apothekers starten "Vitalink"

In Aalst starten in het najaar 130 huisartsen en 80 apothekers met Vitalink. Dat is een proefproject vanuit de zorgsector zelf maar met steun van de overheid waarin, met toestemming van de patiënten, gegevens worden uitgewisseld. Zo kunnen verschillende zorgverleners de medicatie van één patiënt beter op elkaar afstemmen.

Het proefproject zal de komende maanden op 4 plaatsen in Vlaanderen lopen. De patiëntengegevens worden, volgens de regels van de privacy, gedeeld via een elektronisch platform. Op die manier kunnen verschillende zorgverstrekkers via een beveiligd platform de meest actuele gegevens van de patiënt raadplegen.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) hoopt dat de samenwerking tussen de zorgverstrekkers zal verbeteren en de administratieve rompslomp zal verminderen. “De uitwerking van het nieuwe systeem wordt aangestuurd vanuit de sector zelf, en dat is een unieke aanpak.”