Ook N-VA wil lekkende Kamerleden harder aanpakken

In politieke kringen gaan meer en meer stemmen op om lekkende Kamerleden strenger te bestraffen, na de uitlatingen van de gouverneur van de Nationale Bank Luc Coene dat hij geen vertrouwelijke informatie meer wil doorgeven aan Kamerleden. N-VA-fractieleider Jan Jambon denkt daarbij aan een verklaring onder ede, zo vertelde hij vanmorgen in "De ochtend" op Radio1.

Nu is het zo dat lekkende parlementsleden in een gewone commissie eigenlijk niets riskeren, aldus Jambon. In een onderzoekscommissie kan dat wel, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat we van elke commissie een onderzoekscommissie gaan maken. Dat vraagt een speciale procedure en is niet werkbaar.

"De meeste partijen zijn het erover eens dat er sancties moeten komen voor parlementsleden die lekken en dus hun engagement niet nakomen", zegt Jambon. De N-VA'er is voorstander om parlementsleden bij een verklaring achter gesloten deuren een een verklaring onder ede te laten afleggen over het respecteren van de geheimhouding. "Wanneer de geheimhouding wordt verbroken, plegen ze meineed en zijn ze strafrechterlijk vervolgbaar. Ook een geldboete of het uit de commissie zetten kan een goeie sanctie zijn", aldus Jambon.

Hij betwijfelt dat het lek doorslaggevend was voor een ontwikkeling in het dossier. "Dat de naam van Karel De Boeck nu valt als voorzitter van de raad van bestuur, is een beslissing die niet in enkele dagen tijd kan zijn gebeurd."

Jambon zelf zegt geen idee te hebben wie de vertrouwelijke informatie over de herkapitalisatie naar buiten bracht. Intussen zet Kamervoorzitter André Flahaut zijn informatieronde bij de fractievoorzitters voort. Er zou een algemene consensus zijn over strengere straffen voor loslippige Kamerleden. Sinds 11.30 uur geeft Flahaut daarover tijdens zijn wekelijkse overleg met de fractieleiders meer uitleg.