“Haal geen doktersbriefje voor je ma of pa”

De Vlaamse Ouderenraad en de koepels van de woonzorgcentra (VVSG, Zorgnet Vlaanderen, FOS en Ferubel) hebben de campagne “Laat je stem horen” gelanceerd. Met die campagne willen de koepels aantonen dat er extra inspanningen nodig zijn van gemeenten, zorgcentra en familie om de deelname van zorgafhankelijke ouderen aan de verkiezingen te verbeteren.

“Zorgafhankelijke ouderen, zowel zij die thuis als in een woon- en zorgcentrum verblijven, zijn volwaardige burgers en verdienen het om de stemplicht te kunnen uitvoeren. Als samenleving leggen we dat burgerrecht van ouderen te makkelijk naast ons neer”, vindt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.

“Ouderen krijgen een stembrief maar die oproep wordt te vaak ontweken door een volmacht of een doktersbriefje”, gaat Moerenhout voort. “Nochtans is zelf gaan stemmen een belangrijk onderdeel van actief en waardig ouder worden. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat gemeenten en zorgcentra nadenken over hoe ze de stembusgang voor die oudere generatie kan vergemakkelijken.”

Het kan anders

Zelf schuiven de koepels twee concrete acties naar voren die de deelname van ouderen zou verbeteren. Zo kunnen zorgcentra in samenwerking met de gemeente een eigen stemlokaal inrichten of gepast vervoer organiseren naar het dichtstbijzijnde kiesbureau.

Maar willen en kunnen zorgcentra wel tijd en energie opbrengen om een stemlokaal in te richten? In zorgcentrum De Voorzienigheid in Bocholt heeft het bestuur in samenspraak met de gemeentesecretaris besloten om het niet te doen.

“Je kan niet zomaar een lokaal in het zorgcentrum inrichten als stemlokaal voor de bewoners. Een stemlokaal inrichten in het zorgcentrum staat gelijk aan een volwaardig kiesbureau organiseren voor honderden mensen: personeel en bewoners maar ook buurtbewoners komen dan stemmen in het zorgcentrum. Die inspanning was voor ons praktisch niet haalbaar”, aldus Marc Voets, directeur van zorgcentrum De Voorzienigheid.

“We willen met de campagne natuurlijk geen enkele gemeente of geen enkel zorgcentrum verplichten om een stemlokaal in te richten. Criteria als ruimte en veiligheid moeten altijd in rekening genomen worden”, verklaart Moerenhout. “Wij willen gemeenten enkel helpen bij het maken van de klik dat een kiesbureau niet altijd in een school of parochiezaal moet zijn. Het kan anders.”

Doktersbriefje

Zo werd in het zorgcentrum De Voorzienigheid geen stemlokaal ingericht maar werkte de animatie wel een verkiezingsweek uit voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Lokale kandidaten konden zich voorstellen aan de “verkiezingstoog” en er was een ludieke verkiezingsshow.

“Vele bewoners wilden door die ludieke aanloop naar de verkiezingen, die zondag mee gaan stemmen”, vertelt directeur Voets. “Anders vroegen de kinderen van bewoners om voor hun ma of pa een doktersbriefje te regelen, maar dat was toen veel minder.”

“We mogen de power van ouderen niet onderschatten”, voegt Moerenhout er nog toe. “Een 90-jarige man was pas voor een eerste keer in zijn leven gaan stemmen toen hij in een zorgcentrum zat, die was daar toen heel fier op.”

“De lokale verkiezingen, toch de hoogmis van de democratie, en ouderen gaan heel goed samen”, vindt Voets. “Door de energie van ons animatieteam, hebben ouderen toen nog eens actief deel uitgemaakt van het gemeenschapsleven. Dat deed hen zichtbaar deugd.”

lees ook