Rookmelders vanaf 2013 verplicht in huurwoningen

Vanaf 1 januari 2013 wordt het verplicht om rookmelders te installeren in huurwoningen. Het Vlaams Parlement heeft vandaag het voorstel van decreet unaniem goedgekeurd. Rookmelders zijn al sinds 2009 verplicht in alle nieuwbouwwoningen en in woningen die ingrijpend -met vergunning- gerenoveerd worden.

Binnen de commissie Wonen was er al een akkoord over rookmelders in huurwoningen tussen de meerderheidspartijen CD&V, N-VA en SP.A. Verhuurders zullen de nodige tijd krijgen om de rookmelders te plaatsen. De verhuurder zal ook aansprakelijk zijn voor de aankoop- en installatiekosten, de huurder voor het onderhoud (onder meer de batterijen vervangen). Huurwoningen van voor 1950 moeten het eerst aan de verplichting voldoen.

Er moeten door de regering wel nog richtlijnen uitgeschreven worden over het aantal rookmelders in een huurwoning en de plaats waar ze moeten hangen. Rookmelders worden normaal in circulatieruimtes geplaatst, zoals een overloop. In een keuken en badkamer, waar vaak dampen zijn, worden ze niet gehangen. Rokers die een woning huren, hoeven niet te vrezen: wie niet direct onder de rookmelder rookt, heeft geen last van "vals alarm".

Initiatiefneemster Veerle Heeren van CD&V is tevreden dat het voorstel is goedgekeurd: "Rookmelders zijn een belangrijk middel om een goed brandpreventiebeleid uit te bouwen."