Wie neemt het op tegen Open VLD in Haaltert?

In Haaltert kiest CD&V voor vernieuwing, de N-VA voor het avontuur en spelen Open VLD en wellicht ook de SP.A op zeker. Dat is ook de merken aan de kopstukken, die stilaan hun posities innemen. Wat de driekoppige fractie van Vlaams Belang zal doen, is nog niet duidelijk.
Huidig burgemeester Roger Coppens

In de Burgerkrant van de lokale Open VLD, begin maart, nodigden liefst drie burgemeesters uit voor het eetfestijn van de partij: huidig burgemeester Roger Coppens, voormalig burgemeester Valentine Tas en Willy Michiels, die al enkele decennia lang de bezieler en financier van de partij is en hoopt(e) burgemeester te worden.

Michiels is in de rest van Vlaanderen bekend als "bingokoning", maar in Haaltert zien heel wat sportverenigingen en sociale verenigingen hem graag komen. Zijn volkse karakter is Michiels nooit kwijtgespeeld.

In de juridische wereld speelde hij wel zijn kredietwaardigheid kwijt. Omwille van een veroordeling in een omkopingszaak uit de jaren 90, die in het voorjaar van 2011 werd beslecht, schorste Vlaams minister Bourgeois eerste schepen Willy Michiels. De lijsttrekker van 2006 had er na de verkiezingen  zelf voor gekozen zich niet als burgemeester te laten voordragen, omdat hij de uitkomst van de rechtszaken wou afwachten. Hij duidde daarop aftredend OCMW-voorzitter Roger Coppens aan als nieuwe burgemeester.

De afspraak was dat Michiels de burgemeesterssjerp zou omgorden, zodra dat mogelijk was. Maar omdat de schorsing loopt tot 31 december van dit jaar (de datum waarop zijn mandaat normaal eindigde), zal de tricolore sjerp niet aan Michiels doorgegeven worden.

De man was zich nochtans in 2004 al op het burgemeesterschap aan het verheugen. Toen gaf Valentine Tas onverwacht haar ontslag "om familiale en gezondheidsredenen" en werd Willy Michiels waarnemend burgemeester. Zo trok hij in 2006 naar de kiezer. Tas zelf verhuisde naar Gent. Ze is momenteel nog steeds provincieraadslid voor Open VLD.

De schorsing van april 2011 maakte het voor Michiels onmogelijk om als uitvoerend mandataris van de gemeente te fungeren. Hij werd gemeenteraadslid, maar blijft ostentatief op de meest centrale stoel in de raadszaal zitten. Het hoge woord en het voorzitterschap van de gemeenteraad laat hij wel over aan Roger Coppens.

De veroordeling zorgde niet voor een (paleis)revolutie binnen de Open VLD van Haaltert, zelfs tot enige ergernis van CD&V. Michiels blijft de blauwe touwtjes stevig in handen houden. Dat bewees hij door zich na de schorsing als schepen te laten vervangen door jarenlange medestander Willy Impens (73). Die had eind 2009 zijn schepenambt al doorgegeven aan Nathalie Meganck, maar keerde terug naar het schepencollege.

Willy Michiels vond zijn schorsing als mandataris van de gemeente onterecht, omdat zijn veroordeling niets met het gemeentebeleid vandoen had. De man laat zich niet graag opzij zetten en verklaarde enkele maanden geleden al dat hij opnieuw zal deelnemen aan de verkiezingen, ondanks de leeftijd van 75 die hij zal bereikt hebben.

Dat Open VLD de voorbije legislatuur de SP.A als partner zou kiezen, was lang onzeker. Terwijl tussen 2000 en 2006 Open VLD een absolute meerderheid had, maar toch de SP.A aan boord haalde, vielen de kaarten in 2006 anders. Open VLD verloor een zetel en moest met 12 op 25 verkozenen gedwongen op zoek naar een partner. Dat de wekenlange onderhandelingen met CD&V op niets uitdraaiden, zat die partij lang dwars. De hoop op enkele schepenmandaten sloeg om in gelatenheid.

Ondertussen zette kopstuk Roger Van Keymeulen een stap opzij. Phaedra Van Keymolen, kabinetsmedewerkster bij minister Schauvliege en provincieraadslid, kreeg de taak zich als speerpunt, lijsttrekker en kandidaat-burgemeester op te werpen. Die rol neemt ze ook op, maar soms nog met enige aarzeling.

Binnen CD&V leerden enkele dertigers de knepen van het vak en maken verbaal de dienst uit. Toch hakken ze nooit op het beleid in, want zonder akkoord met Open VLD blijft CD&V op de oppositiebanken.

Het alternatief bestaat immers in de vorm van de tweekoppige SP.A-fractie. Vier jaar geleden nam Astrid De Winne het schepenambt over van oudgediende Paul Vanderstraeten. De Winne zal hoogstwaarschijnlijk de lijst trekken. Kartelpartner Spirit is vervlogen, zodat de SP.A de klus alleen moet klaren en  moet proberen die twee zetels vast te houden.

De N-VA staat voor dezelfde oefening. De Volksunie heeft in Haaltert steeds een aanhang gehad, de N-VA nam over maar het kartel met CD&V leverde geen winst op. Boegbeeld Hans Sonck werd eerste invaller in de gemeenteraad, wat hij al enkele keren opgemerkt deed.

Het echte werk verzet de N-VA met Sonck in het OCMW. Nu trekt de N-VA alleen naar de kiezer en is haar zoektocht naar voldoende kandidaten gestart.

De N-VA moet aan de rechterflank in het geweer tegen Vlaams Belang, dat drie verkozenen heeft. Het overlijden van kopstuk Antoine Geerts was een aderlating. In de gemeenteraad heeft Vlaams Belang nooit bewezen accenten te kunnen leggen of debatten te winnen. Dat de drie verkozenen aan de banken van Open VLD aanschoven, tekent misschien nog best hoe Vlaams Belang zich positioneert. In 2007 schonk Vlaams Belang zijn stemmenoverschot voor het OCMW aan Open VLD, die daardoor een raadslid extra kreeg ten nadele van de CD&V. Een gezamenlijke oppositie werd nooit gevoerd.

Tot 2006 had ook Groen een gemeenteraadslid. Die voelde weinig steun uit de basis en gaf er de brui aan. Leefmilieu was de voorbije zes jaar geen thema, hoewel vorig jaar een nieuwe Milieuadviesraad werd opgestart.

Michael Eeckhout

lees ook