"Chen mag studievisum voor buitenland aanvragen"

De 40-jarige blinde dissident Chen Guangcheng mag "net als iedere andere Chinese burger een visumaanvraag doen voor een studie in het buitenland". Volgens een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken staat niets hem in de weg om via de gebruikelijke kanalen zo'n aanvraag te doen. China lijkt op deze manier een eind te willen maken aan de diplomatieke rel met de VS.

"Als Chen als Chinees staatsburger in het buitenland wil studeren dan kan hij, net als alle andere Chinese burgers, volgens de normale weg de daarvoor voorziene procedures doorlopen", aldus de woordvoerder.

Het is het eerste positieve signaal uit Chinese hoek sinds Chen toevlucht zocht tot de Amerikaanse ambassade. Eerder had China nog excuses geëist van de VS omdat ze zich met de zaak zouden hebben bemoeid.

Chen ontvluchtte in april zijn huisarrest en verbleef zes dagen in de Amerikaanse ambassade in Peking vooraleer hij eergisteren naar het ziekenhuis werd gebracht voor verzorging. Daar verblijft hij nog steeds. Amerikaanse diplomaten probeerden vergeefs om de blinde dissident te bezoeken, maar die wordt door de Chinese autoriteiten zorgvuldig afgeschermd van de buitenlanders.

Medestanders van Chen die voor het ziekenhuis postvatten, werden door de politie verwijderd (zie foto). En vrienden die hem wilden bezoeken, zouden door de veiligheidsdiensten in elkaar zijn geslagen.

"Ziekenhuis is nieuwe gevangenis"

In een telefoongesprek met leden van het Amerikaanse congres zei Chen gisteren dat hij vreesde voor zijn leven en dat van zijn familie. Eerder had hij gezegd dat hij in China wou blijven, maar dat was naar eigen zeggen voordat hij zich realiseerde welk gevaar zijn gezin liep.

Ook VRT-correspondent Tom Van de Weghe probeerde vandaag om Chen een bezoek te brengen. Van de Weghe werd hardhandig verjaagd door agenten in burger. "Niemand geraakt bij hem. Ergens lijkt dit op een soort nieuwe gevangenis. Dat Chen nu van de Chinese overheid toelating krijgt om in het buitenland te studeren zoals elke Chinees lijkt goed nieuws, maar dat betekent wel dat hij hiervoor een paspoort moet krijgen. Dat moet hij gaan halen in zijn thuisprovincie Shandong, en dat is nu net de plek die hij is ontvlucht omdat ze hem daar samen met zijn familie terroriseerden", aldus Van de Weghe.

Chen Guangcheng verwierf bekendheid door zijn aanklacht tegen het Chinese 1-kindbeleid. Hij onthulde onder meer dat de overheid zich schuldig maakte aan gedwongen sterilisaties en abortussen.