Kim De Gelder is toerekeningsvatbaar verklaard

De raadkamer van Dendermonde heeft Kim De Gelder toerekeningsvatbaar verklaard. De man die in 2009 twee baby's en een verzorgster vermoordde in kinderdagverblijf Fabeltjesland, kan dus worden doorverwezen naar assisen. "Hij veinst bij momenten een psychotische stoornis", luidt het.

De raadkamer ging niet in op de vraag van de verdediging tot internering. De advocaten van De Gelder vochten het eerste psychiatrisch rapport aan dat stelde dat De Gelder toerekeningsvatbaar is. Ze vroegen een tegenexpertise. Uit die tegenexpertise kwam dat De Gelder niet toerekeningsvatbaar is en dat hij onmogelijk voor assisen kan staan. De raadkamer volgde de verdediging niet.

"De Gelder heeft een ernstige persoonlijkheidsstoornis, met schizofrenie en met elementen van een narcistische en antisociale persoonlijkheid. Volgens deskundigen veinst hij bij momenten een psychotische stoornis. Hij heeft verklaard dat hij de mogelijkheid had om al dan niet af te stappen van zijn plannen. Hij heeft maandenlang geaarzeld en was in strijd met zichzelf.  De Gelder wist waarmee hij bezig was en was in staat een onderscheid te maken tussen wat mag en niet mag", argumenteert de raadkamer.

Het dossier van De Gelder wordt nu aanhangig gemaakt bij de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent, die definitief beslist over de verwijzing naar het hof van assisen. Als de kamer van inbeschuldigingstelling voor de zomer beslist, dan is er dit najaar al een assisenproces. Anders zal het proces voor 2013 zijn.

Kim De Gelder heeft in januari 2009 drie mensen vermoord, onder wie twee baby's, toen hij het kinderdagverblijf Fabeltjesland (foto) in Dendermonde binnenviel. Later is ook gebleken dat hij eerder een bejaarde vrouw uit Vrasene had vermoord.