"2.500 euro voor elk jong gezin dat zich in Gent vestigt"

De Gentse afdeling van Vlaams Belang stapt met een tienpuntenplan naar de kiezer in oktober. Een welkomstpremie van 2.500 euro voor nieuwe jonge gezinnen in de stad is het verrassendste punt. Het plan is opgesteld nadat 1.588 Gentenaars een enquête hadden ingevuld. Een postkaartjesactie trapt de campagne op gang.
Lijsttrekker Johan Deckmyn

Opvallend is dat 43 procent van de Gentenaars die de enquête invulden, zegt tevreden te zijn over het beleid van het stadsbestuur onder burgemeester Daniël Termont. Een derde is zelfs voorstander van het cordon sanitaire. Een grote meerderheid vindt dat de politie goed werkt levert, maar te weinig aanwezig is op straat.

Lijsttrekker Johan Deckmyn wijt de goede score van het stadsbestuur aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de huidige SP.A-burgemeester, maar wijst op een aantal pijnpunten uit het huidige paarse beleid.

"Groeten uit Gent"

In het 10-puntenplan staan voorstellen over onder andere veiligheid, multiculturaliteit, netheid en verkeersvriendelijkheid. De meest opmerkelijke punten zijn de welkomstpremie van 2.500 euro voor elk jong gezin dat zich in Gent vestigt en de mogelijkheid voor scholen om niet-Nederlandstalige kinderen te weigeren zodra er meer dan 15% leerlingen van vreemde origine zijn.

Vlaams Belang wil ook confronteren: tijdens de campagne krijgen 88.000 Gentenaars een postkaart in de bus met "Groeten uit Gent". Op de kaart staan afgebeeld: een hoop zwerfvuil, een handtassendiefstal, enkele gekleurde medemensen en een parkeergeleidingsbord waarop te zien is dat alle parkings vol zijn.

lees ook