"Fiscale fraude mag niet langer verjaren"

Staatssecretaris John Crombez (SP.A) voor Fraudebestrijding gaat de wet aanpassen zodat rechtszaken over fiscale fraude niet langer kunnen verjaren. Dat staat in zijn actieplan 2012-2013 tegen fiscale en sociale fraude van Crombez. De Tijd kon dat plan inkijken.

Crombez (foto onder) wil een zin toevoegen aan de bestaande wet, namelijk dat de verjaringstermijn begint te lopen als "de verschuldigde belastingen effectief en definitief betaald werden". In grote fraudezaken proberen advocaten van de fraudeurs de zaken vaak zodanig te rekken zodat de feiten verjaard zijn, zodat er geen boete moet betaald worden, het fraudegeld moet dan ook niet terugbetaald worden.

Zo zijn heel wat fraudeurs met btw-carrousels en venootschapskasgeld uit de jaren 90 vrijuit gegaan omdat alles te lang duurde. In de zaak-Beaulieu is de Belgische staat zelfs veroordeeld omdat alles te lang aansleepte.

In het actieplan van Crombez staan ook voorstellen om de sociale fraude aan te pakken. De wildgroei aan maaltijd-, eco-, cadeau-, sport- en cultuurcheques wordt aangepakt en OCMW's krijgen meer armslag om fraude met leeflonen op te sporen.

Ook spookfirma's worden gecontroleerd. Ze spelen vaak een rol bij fraudeconstructies en moeten sneller kunnen ontbonden worden. Ook bepaalde sectoren komen in het vizier: de bouw, horeca, transport en opvallend ook de bewakingssector.

De details van het plan zal Crombez volgende week aan zijn collega's in de ministerraad voorstellen. Daarom wil Crombez zelf aan onze redactie geen commentaar kwijt over het plan.